Vodič

Sanacija posedanja hiše

Posedanje hiše ali le njenega dela se največkrat kaže v obliki razpok, ki jih najpogosteje opazimo v okolici okenskih in vratnih odprtin ter na vogalih objekta.

Vzroki za posedanje so lahko različni:

  • potres;
  • plaz ali lezenje terena;
  • posedanje tal;
  • neutrjena podlaga pod temelji;
  • slabi ali poškodovani temelji;
  • povečani tresljaji v okolici objekta, na primer zaradi vožnje težkih vozil ali bližine večjega gradbišča.

 

Kljub poškodbam pa je z današnjo tehnologijo hišo mogoče ustrezno utrditi do te mere, da ne bo več ogrožala našega življenja.

Postopek, ki ga bomo opisali, je primeren za uporabo, kadar je objekt stabilen. To pomeni, da ni moč pričakovati nadaljnjega širjenja poškodb. Razlog se skriva v tem, da tovrstnega postopka ne moremo ponoviti večkrat.

Da bi preverili, v kakšnem stanju je teren in kaj lahko pričakujemo, je najbolje, da se obrnemo na geologa ali geomehanika, ki nam bosta podala svoje strokovno mnenje.

In kako je videti takšna sanacija?

Najprej moramo ugotoviti, kje so temelji poškodovani in se hiša zaradi njih poseda.

V stene nad njimi se izvrtajo luknje pod kotom 15°. V vodoravni liniji znaša razmik med temi luknjami okoli 23 do 30 cm. Kadar je potrebno, izvrtamo luknje v dveh ali več vrstah. Razmik med vrstami naj znaša okoli 15 do 20 cm.

V izvrtane luknje vlijemo poseben ekspanzijski beton. Ta beton bo pri strjevanju nabreknil – povečal svoj volumen in s tem dvignil posedeni del hiše do prvotne pozicije.

Tovrstna sanacija je lahko relativno drag postopek. Vendar v primerjavi z izgradnjo nove hiše, ker star objekt ne bi bil več varen za bivanje, še vedno nizek strošek.

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog