Vprašanja - Priprava na gradnjoKdo plača priklop na kanalizacijo?

VPRAŠANJE:

Po odmerjenem in plačanem komunalnem prispevku se izvede priklop npr. na kanalizacijo. Kdo plača priklop na kanalizacijo, ki je položena v cestišče občinske ceste do parcelne meje investitorja novogradnje, ki je pred tem že plačal komunalni prispevek?

(Bojan)


ODGOVOR:

Stroški omenjenega priklopa seveda zadanejo investitorja. Pogledati pa bi bilo potrebno še Odlok o prikopu na kanalizacijo za predmetno območje, iz katerega bo razvidna tudi tehnika priklopa.

Torej, predpis določa, ali se za priklop dogovorite sami ob soglasju izvajalca javne službe, ali pa ga zahtevate organizacijo (ob plačilu) od izvajalva gospodarske javne službe upravljanja s komunalnimi vodi.

Poglejte:

15.05.2006 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog