Novice - Inštalacije

novica

Prenapetostna zaščita

Objavljeno dne 31.10.2012

Kljub nameščeni strelovodni instalaciji lahko pride do poškodb električnih naprav v samem objektu. Do poškodb teh naprav lahko pride tudi v primeru udara strele v nek bližnji objekt ali električno omrežje. Zaščita, ki uspešno ščiti električne naprave v objektu, se imenuje prenapetostna zaščita.

 

Za zaščito objektov poznamo tri stopnje prenapetostne zaščite, ki se v glavnem razlikujejo po zmogljivosti odvajanja električnega toka. Za kvalitetno ter zanesljivo zaščito je potrebno prenapetostne zaščitne elemente pravilno dimenzionirati. To pomeni v splošnem, da je potrebno namestiti tri stopnje zaščite, kajti le v tem primeru lahko pričakujemo, da ob pojavu prenapetosti ne bo prišlo do poškodb električne opreme. Prepričanje, da le z eno stopnjo zaščite rešimo problem, je zmotno. V praksi se običajno kot prenapetostna zaščita uporablja le zadnja, III. stopnja zaščite, ki je na tržišču dosegljiva v obliki različnih električnih podaljškov z vgrajeno prenapetostno zaščito. Zmogljivost odvajanja toka je v takšnem primeru okrog 6kA (8/20). To je občutno premalo, saj se v primeru neposrednega ali posrednega udara strele lahko pojavijo tokovi tudi do 200kA(10/350). Takrat prenapetostna zaščita III. stopnje ni sposobna zaščititi naprave, ter se praviloma uniči skupaj z napravo, ki bi jo morala zaščititi. V primeru instaliranih vseh treh stopenj prenapetostne zaščite, pa so naprave zanesljivo zaščitene.

 


Pri zaščiti pred strelo torej velja, da mora biti izvedba kvalitetna ter pravilna. Zaščite pred strelo predhodno v realnih pogojih ni mogoče preizkusiti. Tako se kaj hitro lahko zgodi, da imamo leta in leta nameščeno neustrezno zaščito, pa ni nikakršnih problemov. Ko pa nato pride do udara strele, pa se pokaže pravo stanje oziroma poškodba objekta ali opreme kljub zaščiti. Zato se je pri odločitvi za strelovodno zaščito pametno obrniti na strokovnjaka (projektanta električnih instalacij). Le ti poznajo predpise ter standarde s področja zaščite pred strelo, ter so tako s svojim znanjem sposobni predvideti ustrezno zaščito.

Janez Podlipnik, univ.dipl.inž.el., Hermi, d.o.o.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog