Novice - Gradbeni materiali

novica

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, november 2017

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, november 2017
Objavljeno dne 20.12.2017
Za gradnjo nestanovanjskih stavb več dovoljenj kot v prejšnjem mesecu

V novembru 2017 so bila izdana 704 gradbena dovoljenja za stavbe, kar je 7 % več, kot jih je bilo izdanih v oktobru 2017. Za stanovanjske stavbe je bilo izdanih 260 gradbenih dovoljenj, kar je 19 % manj kot oktobra. Za enostanovanjske stavbe je bilo izdanih 66 gradbenih dovoljenj manj, za večstanovanjske stavbe pa 4 gradbena dovoljenja več kot oktobra. Za nestanovanjske stavbe je bilo izdanih 444 gradbenih dovoljenj, kar je 33 % več kot v prejšnjem mesecu. Med temi dovoljenji jih je bilo največ, 209, izdanih za gradnjo kmetijskih stavb, med temi pa 80 % za manjše, nezahtevne objekte.

99 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 1 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 8 % višje kot v oktobru 2017, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa naj bi bila večja za 19 %.

Načrtovanih manj gradenj stanovanj kot v oktobru

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v novembru 2017, je bila predvidena gradnja 290 stanovanj, kar je 14 % manj, kot jih je bilo načrtovanih v oktobru. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 245 stanovanj ali 85 % vseh, v večstanovanjskih stavbah je načrtovanih 38 stanovanj (13 % vseh), 7 stanovanj (2 % vseh) pa je načrtovanih v nestanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 165 m2, tista v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 155 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2017, se bo predvidoma gradilo 14 % manj novih stanovanj kot s tistimi, ki so bila izdana v oktobru 2017, njihova skupna površina pa naj bi bila manjša za 8 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2017, se bo največ stanovanj gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 100 (to je 35 % vseh načrtovanih v tem mesecu). Od teh se jih bo malo več kot polovica gradila v Ljubljani. 58 stanovanj (20 % vseh) se bo gradilo v podravski statistični regiji, 29 stanovanj (10 % vseh) pa v pomurski statistični regiji. V drugih regijah je bilo tokrat načrtovanih manj stanovanj, najmanj v obalno-kraški in zasavski statistični regiji (tri v vsaki).
Vir: SLONEP

Več: http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7151

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog