Drugi gradbeni materiali

Gradbeni material je vsaka snov, ki ju uporabljamo v gradbeništvu, pri izdelavi konstrukcij. Za gradnjo domovanj je človek preizkusil že veliko večino materialov, ki so mu bili na voljo v naravi, v dobi, ko je prišlo do razmaha znanstvenih raziskav in razmaha industrije, pa se lahko ponašamo tudi z vedno večjim številom umetno izdelanih gradbenih materialov, s katerimi skuša človek nadomestiti pomanjkanje teh materialov v naravi ali s procesom predelave ali umetne izdelave izboljšati njegove naravne lastnosti.

Kamen

Kamen je eden najstarejših gradbenih materialov, ki se je tudi najdlje obdržal, kot gradbeni material, pri postavitvi objektov. Njegova glavna prednost je, da je bil prosto dostopen v naravi in zato najpriročnejše gradbeno sredstvo v časih, ko so bili gradnja in tehnike gradnje še v svojih začetnih razvojnih fazah.

Po svetu se za gradnji uporabljajo najrazličnejše vrste kamna, ki imajo zaradi različnega podnebja, ki jih sooblikuje, tudi različne značilnosti, ki jih delajo bolj ali manj primerne za uporabo pri določenih delih gradnje, v gradbeništvu.

V splošnem pa je kamen izredno gost in trden material, kar mu daje prednost kot gradbenemu materialu zaradi kakovosti zgrajenih objektov, njegova največja pomanjkljivost pa je njegova teža in nepriročnost.

Posebna vrsta kamna je skrilavec, ki je povsod po svetu najpogosteje uporabljan gradbeni material za prekrivanje streh.

Marmor

Marmor je metamorfna kamnina, sestavljena iz kalcita (kristalina kalcijevega karbonata) in je v gradbeništvu široko uporabljan gradbeni material. Razlikujemo ogromno vrst marmorja, ki so večinoma svoja imena dobili po krajih izvora.

Glede na lastnosti posameznih vrst marmorja, so le določene uporabne tudi v gradbeništvu pri gradnji objektov, predvsem pa se marmor najpogosteje uporablja, zaradi svojega privlačnega in dragega videza, kot kamen za obloge.

Kovina

Kovina se v gradbeništvu uporablja predvsem kot gradbeni material za izdelavo konstrukcij pri gradnji večjih stavb, kot so nebotičniki. Njegova pogosta uporaba je tudi kot material za zunanje prekrivanje večjih površin.

Najpogosteje uporabljana kovina v gradbeništvu je jeklo, katere glavna komponenta je železo. Pogosto uporabljan v gradbeni stroki je tudi aluminij, ki se lahko ponaša z bistveno manjšo težo, predvsem pa večjo odpornostjo proti nastanku korozije, kar sta njegovi ključni prednosti za uporabo pred ostalimi kovinami. Vendar pa se ga, zaradi ekonomičnosti gradnje, v gradbeništvu uporablja bolj izjemoma, saj je aluminij izredno drag gradbeni material.

Plastične mase

Plastične mase ali tudi plastika je izraz za vse sintetično ali polsintetično pridelane gradbene materiale, ki se pridobivajo s postopkom polimerizacije.

V gradnji se pogosteje uporabljajo šele v zadnjem času, različne vrste plastičnih mas pa se med seboj močno razlikujejo glede na:

  • toplotno odpornost,
  • trdnost,
  • prožnost.

Kljub temu pa splošne pozitivne lastnosti plastičnih materialov in njihova izredno nizka teža zagotavljata njihovo uporabljivost v skoraj vseh vejah industrije.

Ilovica

Ilovica je v osnovi vrsta prsti, ki je sestavljena iz enakovredne mešanice treh snovi: gline, peska in mulja. V primeru, da v ilovnatih tleh prevladuje ena izmed treh sestavin, ločimo tri podvrste ilovice: glineno ilovico, peščeno ilovico in muljno ilovico.

Kot gradivo je ilovica eden od najdlje poznanih in uporabljanih gradbenih materialov v svetu, hkrati pa tudi gradbeni material, ki je v sodobnem času, kljub svojim številnim prednostim, vedno manj cenjen.

V sodobnem gradbeništvu se z dodajanjem številnih drugih primesi, ilovica uporablja za izdelavo gradbenih materialov kot so opeka, malte, ometi,… Zaradi sposobnosti akumuliranja in oddajanja toplote in vlage, se ilovica v zadnjem času uporablja predvsem kot poglavitni gradbeni material pri gradnji za tiste, ki želijo imeti zdrave ali t.i. pasivne hiše. Izredno uporaben gradbeni material pa je ilovica tudi pri sanacijah zgodovinskih objektov in pri ustvarjanju raznih dekorativnih reliefov in drugih delov novogradnje.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog