Vprašanja in odgovoriPostavitev objekta ob meji

VPRAŠANJE:

Zanima me kolikšna mora biti minimalna oddaljenost podpornih stebrov za vinsko trto, višine 2,3m, od meje parcele in ali je za postavitev le teh potrebno kakršnokoli dovoljenje.
 

(Domen23)


ODGOVOR:

Glede oddaljenosti od meje in višine stebrov bo potrebno vpogledati v Prostorski akt (na Upravni enoti), saj so ti podatki v vsaki občini drugačni. Šele po vpogledu boste pridobili informacijo ali višina vaših stebrov presega dovoljeno (v tem primeru bo potrebno pridobiti dovoljenje s strani Upravne enote) in ali bi jih postavili bližje predpisanemu odmiku od meje (v tem primeru bo potrebno pridobiti soglasje lastnika sosednjega zemljišča).

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

16.05.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog