SLONEP Iskalnik

Išči v:
Število ustreznih rezultatov: 22
Ponudniki: ZENERGIJA D.O.O.
- Energetske izkaznice stavb, korekturni faktorji za izenačitev vpliva lege posameznih delov, energetski pregledi, termografske analize in celovite obnove stavb, elaborati gradbene fizike in strokovni nadzor, redni pregledi klimatskih sistemov.
Novice: 27.06.2013: Utrinki z otvoritve NEP - Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 V okviru projekta Nacionalna energetska pot (NEP) in ob regijski otvoritvi so vKomendi predstavili primere dobre prakse, katerih namen je posredovati uporabneinformacije uporabnikom. Jure Vindišar iz podjetja Inea je govoril o
Novice: 23.04.2014: Podrobnosti finančnih spodbud Eko sklada - Ekosklad tudi letos nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbudobčanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijskeučinkovitosti eno, dvo in večstanovanjskih stavb. Čeprav sta razpisa že nekajčasa objavljena in so prejeli že precej vlog, so šele sedaj znani vsi pog...
Novice: 27.08.2012: Sonce, obnovljiv vir energije - Sonceje neizčrpen vir energije. Natančno vzeto je Sonce dobro delujoč jedrskireaktor, ki zaradi zlitja vodikovihjeder v notranjosti ustvarja ogromnokoličino energije. Delček te energije, ki jo seva v vesolje, seujame na Zemlji. Gostota moči sončnega sevanja na zemeljski površini jepribližno 1.3 kW/...
Novice: 20.09.2013: Energetske izkaznice stavb - Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetskiučinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.Energetska izkaznica stavbe mora vsebovati referenčne vrednosti, kot soveljavni standardi in podatki, ki omogočajo primerjavo in oceno energetskeučinkovitosti ...
Novice: 07.09.2012: Nove subvencije Eko sklada že po novem letu - Eko sklad je zaključil razpis12SUB-OB12 za spodbude občanom v eno ali dvostanovanjskih hišah in vstanovanjih. Zaradi velikega interesa so bila sredstva za letošnje spodbude dokonca avgusta potrošena. Letos je bilo razpisanega denarja občutno manj kotprejšnja leta, zato je bilo tudi zapričakovati, d...
Novice: 11.07.2013: Opomnik za samostojen energetski pregled - Kdor ne ve, kje zapravljaenergijo, bo težko učinkovito zmanjšal svojo rabo energije. Zato je prva pot dopovečanja energijske učinkovitosti stavbe energetski pregled in analiza stanja.Čeprav se sliši »energetski pregled« zamotano in drago, ni tako. Vse, karznamo, je enostavno, zato je že čas, da se
Novice: 11.12.2012: Ogrevanje, prezračevanje in kakovost bivanja - Vsaka stavba je edinstvena. Prilagojena je lokaciji inmikrolokaciji, podnebju, obstoječi zazidavi in naravnim pogojem, gradbenizakonodaji v času gradnje in prizadevnosti investitorjev. Stanovalci, ki smo tudiedinstveni, pa urejamo svoja stanovanja po svojih željah, znanju, zmožnostih,življenjskem s...
Novice: 16.09.2013: Okna - Okna so gradbeni proizvod, pri katerem je najbolj vidno prilagajanje ciljem skoraj-ničenergijske gradnje za leto 2020. Omogočajo dnevno osvetlitev prostorov, stik zokolico in vez z naravo, zajem sončne energije in prezračevanje prostorov, patudi zaščito prostorov pred neprijetnimi vplivi okolice
Vodič: Montažna gradnja in skoraj nič energijske stavbe - Stavbe in rabaenergijeRabaenergije za delovanje stavb v EU znaša 40% celotne rabe energije, pa šenarašča. Hkrati pa so viri energije omejeni. Zato je razumljiva odločitev ozmanjšanju rabe energije v stavbah. Vidna zahteva prenovljene Direktive oenergetski učinkovitosti stavb (31/2010/EU) jeprehod n...
Vodič: Povečanje učinkovitosti rabe energije s soproizvodnjo - Soproizvodnja, kaj je to? Soproizvodnja toplotne inelektrične energije (krajše: SPTE) je sočasno pretvarjanje energije goriva vtoplotno in električno energijo. Pri pretvorbi energije goriva v električnoenergijo se sprosti velika količina toplote, pretvorba pa je najpogostejenarejena z motorjem z n
Vodič: Pasivna gradnja - Pasivna hiša in »pasivna hiša«Pasivna hiša je blagovna znamka. Koncept je razvil nemškigradbeni fizik dr. Wolfgang Feist in leta 1991 zgradil pilotni objekt, leta1998 pa pripravil interni standard Pasivnih hiš PH. V Evropi je zgrajenih natisoče pasivnih hiš, še več pa zgolj tako imenovanih, saj je ...
Vodič: Sončna energija za ogrevanje stavb - Pozimi,ko je najbolj hladno, si skoraj ne predstavljamo, da je stanovanjsko stavbomožno ogrevati samo s soncem. Vendar je to v dokajšnjem delu Slovenijeizvedljivo, če je postavljena na ugodni lokaciji, ima stavba dovolj dobitkovsončne energije, zelo majhne izgube toplote in toplotno akumulacijo, ki...
Vodič: Hlajenje stanovanja - Poleti,ko je v stanovanju vroče in ga nikakor ne moremo obdržati hladnega, najprejpomislimo na klimatsko napravo. Prenosne klimatske naprave, ki so izhod v sili,stanejo od 250 € dalje, učinkovitejše stenske pa se začnejo pri 650 €, zmontažo vred. Lahko zapišem, da postajajo klimatske napra...
Novice: 10.01.2013: Cenejše ogrevanje - Cene energentovrastejo. Najhitreje se dražijo naftni derivati, počasi jim sledijo drugi.Pričakujem, da se bo tudi pri nas cena kurilnega olja kmalu izenačila sposkočno ceno dizel goriva. Seveda nas bodo begala tudi cenovna nihanjaposameznih energentov, ampak kratkotrajne pocenitve zmedejo le naivne...
Vodič: Ogrevanje sanitarne vode s soncem - Električna energija je predraga inpredragocena za segrevanje vode. Priključna moč vseh električnih bojlerjevskupaj v Sloveniji presega 1 GW (1.000.000.000 W), kar je precej več, kot jeelektrična moč jedrske elektrarne Krško. Če bi potrošniki hkrati vključili vsevgrajene električne bojlerje, ne bi za...
Vodič: Energijsko učinkovita prenova stanovanjskih stavb - Ali je prenova stanovanjskih stavb potrebna?Vse starejše stanovanjske stavbe so energijsko potratne, tudi bivanje v njih ni udobno niti zdravo. Za ogrevanje porabijo stanovalci ogromno energije, veliko preveč. Tako je po celi Sloveniji. Energija pa je vedno dragocenejša in dražja. Za znižanje stroš...
Novice: 05.03.2013: Obračun stroškov ogrevanja po dejanski porabi - Potrošniki se bolj varčnoobnašajo, če plačujejo svoje stroške iz svojega žepa kot iz skupne blagajne. Toje vodilo plačevanja ogrevanja po dejanski porabi. Vrsto let je bil obračunogrevanja v centralno ogrevanih večstanovanjskih stavbah zelo enostaven: vsi stanovalci so plačevali popovršini stanovan...
Vodič: Sončne elektarne - Sonce je brezplačen in neizčrpen virenergije. Elektrika iz sončne elektrarne (SE) je proizvedena na okolju prijazennačin, zato so SE vir električne energije prihodnosti. Postavitev SE je naložbav obnovljiv vir energije, v varovanje okolja in v prihodnost. Hkrati pa jeinvesticija visoka, dogajajo se...
Vodič: Kakovostna, energijsko smiselna obnova stavbe - Večina starejših stanovanjskih stavb je energijskopotratnih, tudi bivanje v njih ni niti udobno niti zdravo. Za ogrevanje porabijostanovalci ogromno energije - veliko preveč, energija pa postaja vednodragocenejša in dražja. Zaradi tega je treba povečati energijsko učinkovitoststavb in zmanjšati
Vodič: Ogrevanje z lesno biomaso - Lesna biomasa je nov izraz, ki malo bega. Zato takoj povem, da je to les, primeren za kurjavo, v vseh oblikah: polena, stiskanci (peleti), sekanci, žaganje, briketi… Da ne bo dileme, v peč spada le manj kakovosten les, to je: slabši les iz gozdov, les iz površin v zaraščanju, les iz kmetijskih in ur...
Vodič: Toplotne črpalke za ogrevanje stavb - Vednobolj se zavedamo, da je energija dragocena, če ne prej pa takrat, ko joplačujemo. Zato vedno bolj prisluhnemo nasvetom za učinkovito rabo energije instavbe dobro toplotno zaščitimo. Običajni kotli so premočni in zaradi tega zanizkoenergijske stavbe neprimerni, zelo primerne pa so manjše toplot...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog
Prijavite se na
brezplačne E-novice
Sejmi in prireditve

Holz&Bau

29.08.2018 - 01.09.2018 Sejem lesne industrije in gradnje iz lesa.

IGM - Internationale Gartenbaumesse Tulln

30.08.2018 - 03.09.2018 Največja vrtnarska in cvetličarska razstava.

The Green World 2016

06.09.2018 - 07.09.2018 Hortikulturni sejem.

51. MOS

11.09.2018 - 16.09.2018 Mednarodni sejem obrti in podjetnosti.

Marmo+mac

26.09.2018 - 29.09.2018 Sejem kamna, tehnologij obdelave kamna in oblikovanja kamna.

Anketa

Moja hiša potrebuje