Gozdna zemljišča

Gozdna zemljišča so zemljišča, ki jih prekriva gozd. Zakonsko gozdna zemljišča obravnavata Zakon o gozdovih in Zakon o kmetijskih zemljiščih. Za gozdna zemljišča veljajo določene omejitve pri razpolaganju z njimi.
  • Gozdna parcela
    Gozdna parcela je strnjeno zemljišče, poraščeno z gozdom znotraj katastrske občine in ima lastno parcelno številko. Gozdne parcele so različnih velikosti. Lahko obsegajo le nekaj kvadratnih metrov ali pa tudi več 10 ali 100 ha.

  • Lastninska pravica v gozdu
    Lastniki gozda nimajo popolne lastninske pravice in morajo dopustiti nekatere dejavnosti: prosto gibanje po gozdu, rekreativno nabiranje gozdov. Pred posegi v gozd se morajo posvetovati z revirnim gozdarjem in pridobiti dovoljenje za sečnjo ali druga dela.

  • Prodaja gozda
    Predstavitev poteka prodaje gozda in omejitev, ki pri tem veljajo. Pojasnilo predkupnih pravic in omejitev pri prodaji in nakupu.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog