Gozdna parcela

Gozd, ki ga ima v lasti en lastnik ali več solastnikov je sestavljen iz ene ali več gozdnih parcel. Gozdna parcela je strnjeno zemljišče, poraščeno z gozdom znotraj katastrske občine in ima lastno parcelno številko. Gozdne parcele so različnih velikosti. Lahko obsegajo le nekaj kvadratnih metrov ali pa tudi več 10 ali 100 ha. Večina gozdnih parcel v Sloveniji je majhnih, kar je posledica delitve (preko dedovanj) v preteklosti.

Zakon o gozdovih neposredno ne določa, kdaj je parcela gozdna, določa pa, kaj je gozd. Gozd je zemljišče poraslo z gozdnim drevjem v obliki sestoja, ki lahko doseže višino najmanj 5 m in ima površino najmanj 0,25 ha. To pomeni, da je tudi vsaka parcela, ki je manjša od 0,25 ha, a je sestavni del gozda, gozdna parcela. Gozd so tudi zemljišča v zaraščanju velika najmanj 0,25 ha, ki se zadnjih 20 let niso uporabljala v kmetijske namene in gozdno drevje doseže višino najmanj 5 metrov, pri tem pa gozdno drevje prekriva najmanj 3/4 zemljišča.

Vsaka gozdna parcela ima svojo oznako, ki je sestavljena iz katastrske občine in številke parcele. Številka parcele je osnovni podatek, po katerem lahko v zemljiški knjigi preverimo lastništvo parcele, lego parcele pa lahko najdemo v zemljiškem katastru. Vsak lastnik mora poznati točno lego svoje parcele in je dolžan skrbeti za oznake njenih mej. Pri delu z revirnim gozdarjem (odkazilu drevja, določanju gojitvenih del,...) je lastnik odgovoren, da se delo izvede na njegovi parceli in ne sosedovi. Če lastnik ne ve, kje točno potekajo meje, se mora glede mej posvetovati in dogovoriti s sosedi. Če dogovor ni možen, je treba izvesti geodetsko izmero, meje pa potrdi sodišče.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog