Finančni vidiki lastništva gozdov

Gozd je lastniku predvsem vir dohodka. Največ denarja je mogoče dobiti s prodajo lesa, nekaj pa tudi s prodajo gozdnih sadežev. Redno je treba plačevati davek od katastrskega dohodka in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Država namenja subvencije za določena dela, sredstva pa je mogoče dobiti tudi od Evropske skupnosti.
  • Davki pri lastništvu gozda
    Lastništvo gozdov je obremenjeno z davkom na katastrski dohodek, plačevati pa je treba tudi pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

  • Subvencije za lastnike gozdov
    Lastniki gozdov so upravičeni do subvencij za nekatera gozdarska dela. Država financira del stroškov za dela, ki so pomembna za širše vplive gozda.

  • Prihodki iz gozda
    Glavni prihodek, ki ga gozd nudi lastniku, je les, ki ga lahko proda na trgu. Prihodke nudijo tudi nekateri stranski gozdni proizvodi.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog