Davki pri lastništvu gozda

Vsak lastnik gozda plačuje davek od katastrskega dohodka in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Neobdavčen je le katastrski dohodek varovalnih gozdov, gozdov s posebnimi nameni in površin, ki jih zasedajo geodetsko neodmerjene gozdne ceste. Pristojbina za gozdne ceste se ne plačuje za varovalne gozdove, gozdove s posebnim namenom in za gozdove brez gozdnih cest (območja brez cest, ki so večja od 100 ha).
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog