Vprašanja - Gozdovi SlovenijeParcelizacija gozdne parcele, manjše od 5 ha?

VPRAŠANJE:

Zanima me, kako naj izvedemo parcelizacijo gozdnega zemljišča, ki je manjše kot 5 ha, kajti po Zakonu o gozdovih le-to naj ne bi bilo mogoče.

(marko)


ODGOVOR:

Novela Zakona o gozdovih (Ur.l. RS 106/2010) ravno dopušča izjeme, da se lahko zemljiške parcele, ki so gozd in so manjše od 5 hektarjev, delijo, če:

·          ni v prostorskih aktih na taki zemljiški parceli ali njenem delu določena namenska raba gozd ali

·          je to potrebno zaradi gradnje javne infrastrukture ali

·          so v solastnini z Republiko Slovenijo ali lokalno skupnostjo.

 

Torej, če vaše zemljišče izpolnjuj pogoj iz prve alineje, potem lahko uspešno izvedete parcelacijo, sicer pa ne.

 

01.08.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog