Vprašanja - Gozdovi SlovenijeAli imam kot uporabnik prednost pri nakupu kmetijskega zemljišča?

VPRAŠANJE:

Lastnik nam je dal v uporabo kmetijsko zemljišče (travnik) že pred 20 leti z ustnim dovoljenjem uporabe. Na tem zemljišču stoji vrt in ena brunarica. V primeru, da bi želel kupiti to zemljišče, mora prodajalec javno objaviti ponudbo za prodajo na upravni enoti. Kakšne možnosti imam za nakup tega zemljišča, ki ga imam v uporabi že več kot 20 let napram ostalim interesentom, ki bi bili potencialni kupci? A imam predkupno pravico pred ostalimi interesenti (nisem pa kmet)?

(Miki)


ODGOVOR:

Kot zakupniki sicer spadate med predkupne upravičence po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, vendar pa imata boljši vrstni red od vas (torej prednost pred vami) morebitni solastnik zemljišča in kmet mejaš.

Odgovor je pripravila pravna pisarna JK Group.

19.04.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog