Novice - Zavarovanje

novica

Ustrezno zavarovanje je dobro zavarovanje

Ustrezno zavarovanje je dobro zavarovanje
Objavljeno dne 25.05.2011

Nepremičnine so za večino lastnikov premoženje z najvišjo posamično vrednostjo. V primeru, da pride do poškodovanja ali uničenja so lahko finančne izgube zelo velike, zato je smiselno, da si v takšnih primerih zagotovimo finančno pomoč. To ponujajo zavarovalnice, ki v primeru poškodb izplačajo zavarovalnino. Ta je lahko različna, odvisna pa je od vrste zavarovanja.

Preveč slovenskih nepremičnin je premalo zavarovanih

Po mnenju predstavnikov nekaterih zavarovalnic, ki delujejo na slovenskem trgu, je ustrezno zavarovanih le med 40 in 60 % nepremičnin, 20 do 30 % pa jih sploh ni zavarovanih. Preostale so neustrezno zavarovane. V zavarovalnici Adriatic Slovenica ugotavljajo, da se ljudje ne odločajo za ustrezna zavarovanja.

Napake pri zavarovanjih

Obstajajo tri najpogostejše napake, ki jih delajo lastniki nepremičnin pri sklepanju zavarovanj, pojasnjuje mag. David Kastelic iz Zavarovalnice Maribor: prenizka zavarovalna vsota, zavarovanje na dejansko vrednost in odločanje za neustrezne rizike.

Vse preveč lastnikov se odloča za prenizko zavarovanje, kar lahko vodi v razočaranje v primeru nastanka škodnega primera. Zavarovalnica krije le škodo do sklenjene zavarovalne vsote v skladu s pogoji zavarovanja. To pomeni, da v primeru prenizke sklenjene zavarovalne vsote, ne bo krita vsa škoda. Zato mora biti nepremičnina zavarovana na realno vrednost.

Pogosto se zavarovanja sklepajo na dejansko vrednost. Pri nastanku škodnega primera je lahko zavarovanec neprijetno presenečen, saj v primeru uničenja predmetov dobi odškodnino, ki je zmanjšana za amortizacijo. Tako lahko znaša odškodnina za uničen televizor, ki je bil ob nakupu preko 1000 evrov, po nekaj letih le nekaj 10 €. Pri zavarovanjih na novo vrednost pa je odškodnina enaka nakupni vrednosti primerljivega predmeta.

Pogosta napaka je tudi sklepanje zavarovanj za napačne rizike. Zavarovanci pogosto plačujejo zavarovanja za rizike, ki se jim ne morejo zgoditi ali pa je verjetnost, da se zgodijo zanemarljivo majhna, pozabijo pa na zavarovanje za bolj verjetne dogodke: npr. poplave na poplavnem področju.

Lastniki individualnih hiš bolj premišljeno zavarujejo

V zavarovalnici Merkur ugotavljajo, da se lastniki individualnih hiš mnogo bolj zavedajo njihove vrednosti, kot lastniki stanovanj v večstanovanjskih zgradbah. Zavarovanja izberejo veliko bolj premišljeno in zavarujejo tako objekt, kot tudi njegovo vsebino.

Lastniki v večstanovanjskih stavbah se običajno zavarujejo preko upravnika. Lahko se odločijo za zavarovanje etažne lastnine in stanovanja, pojasnjujejo v zavarovalnici Grawe. Zavarovanje etažne lastnine pomeni, da so zavarovani vsi gradbeni deli objekta, ki so znotraj etažne lastnine in lastniški deli na skupnih prostorih.

Pri zavarovanju stanovanj v večstanovanjskih stavbah je ključnega pomena, da preučimo zavarovalno polico, ki je sklenjena v imenu etažnih lastnikov (preko upravnika). Če zavarovanje ni zadostno, moramo svoje stanovanje dodatno zavarovati za rizike, ki jih skupno zavarovanje ne krije. Običajno moramo posebej zavarovati vsebino stanovanja (pohištvo in druge predmete).

Kako zavarovati?

Ko se odločamo za zavarovanje stanovanjskih nepremičnin, je dobro, da preverimo ponudbo na trgu in izberemo kakovostno zavarovanje, svetujejo pri Triglavu. Ni najbolj pomembna zavarovalna premija, ki jo vsako leto plačujemo, temveč ustreznost zavarovanja - kaj, kako in za kakšno vsoto zavarujemo. Ponudba zavarovanj pri različnih zavarovalnicah je pestra, zato moramo posebno pozornost nameniti kritjem in limitom.

Marsikdo meni, da je ustrezno zavarovanje nepotrebno, ker je prepričan, da »meni se kaj takega ne more zgoditi.« Običajno denar za ustrezno zavarovanje ni izgubljen. Ko pride nezgoda, je denarna pomoč, ki jo nudi zavarovalnica, več kot le dobrodošla. Če zavarovanje ni ustrezno, lahko doživimo do bridko razočaranja. Najbolje je sklepati zavarovanje z zavarovalniškim agentom, ki mu zaupamo in svoje delo opravlja dobro. Svetoval nam bo, kakšno zavarovanje je najbolj primerno, da v primeru nezgode ne bomo razočarani.

SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog
Prijavite se na
brezplačne E-novice

Anketa

Moja hiša potrebuje