Novice - Zavarovanje

Oglasno besedilo

Kako se zavarovati pred poplavami?

Objavljeno dne 09.09.2019

Ubežati jim ne morete, z ustreznim zavarovanjem pa lahko ublažite njihove posledice.


Poplave so v Sloveniji v zadnjem času vedno bolj pogost pojav. Od leta 2007 skoraj ni bilo leta brez večje poplave. Pričakovanje poplav, zavarovanje pred njimi in priprava ter spremljanje naj bodo zato glavni ukrepi vseh, ki živite, ali se nahajate na območjih možnih poplav. V članku pojasnjujemo, kako se zavarovati pred poplavami.


Zavarovanje doma pred poplavo

Najučinkovitejši ukrep za preprečevanje posledic poplav je gradnja zunaj ogroženih območij. A če ste že lastnik nepremičnine, njene lokacije ne morete spremeniti.

Žal pa tudi pravočasno obvestilo ne more v celoti preprečiti poplavnega razdejanja, zato razmislite o ustreznem zavarovanju doma in premoženja za primer poplav.

Pri tem se najprej vprašajte:

  • Ali lahko v bližini vašega bivališča nastane hudournik ali naraste reka, morje oziroma jezero ter poplavi hišo?
  • Ali lahko pride do vdora podtalne vode?
  • Ali lahko zaradi povečane količine padavinske vode pride do vdora vode iz kanalizacijskih cevi?
Kako izbrati zavarovanje pred poplavami


Tako boste namreč ocenili, v kolikšni meri je vaš dom izpostavljen poplavam. 

Glede zavarovanja imate potem na voljo dve možnosti:

  • Izbira paketnega zavarovanja DOM, pri katerem je zavarovanje pred poplavami vključeno v paketih B in C, ne pa tudi v paketu A.
  • Izbira požarnega zavarovanja z razširitvijo za nevarnost poplave, pri čemer lahko uporabite način zavarovanja na prvi riziko ali pa na zavarovalno vsoto.
Kako se zavarovati pred poplavami

 

Pred poplavami običajno zavarujemo na prvi riziko

Poenostavljeno to pomeni, da dom zavarujete glede na pričakovano škodo.

Primer: odločite se za zavarovanje na prvi riziko do zavarovalne vsote 10.000 EUR. Če vaš dom poplavi, bo torej zavarovalnica ocenila in izplačala dejansko nastalo škodo največ do višine dogovorjene zavarovalne vsote oziroma manj, če bo dejanska škoda nižja.

Tudi zavarovanje DOM spada med zavarovanja na prvi riziko. Pri tem je zavarovalnica že določila zavarovalno vsoto, ki je ustrezna za veliko večino nepremičnin v Sloveniji. Zavarovalne vsote vam zato ni treba posebej določati.
 

Druga možnost: zavarovanje na zavarovalno vsoto

Ta izbira je primerna, kadar ocenite, da bi poplava lahko ogrozila celo hišo.

Primer: Če ste lastnik pritlične montažne hiše, lahko voda in vlaga prizadeneta celoten objekt, zato je strošek sanacije občutno višji kot pri zidanem objektu.

Zavarovalna vsota se v tem primeru določi na podlagi zavarovalne vrednosti hiše in je enaka zavarovalni vsoti za osnovno požarno zavarovanje objekta.

Nadaljevanje članka >>

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog
Prijavite se na
brezplačne E-novice

Anketa

Moja hiša potrebuje