Vprašanja - ZavarovanjeUnovčitev bančne garancije in kam s preostalim denarjem?

VPRAŠANJE:

Zaradi slabe izvedbe del na stanovanjskem kompleksu je bila unovčena bančna garancija za odpravo napak na skupnih delih. Po odpravi napak bo verjetno nekaj denarja ostalo. Ali obstaja kakšen predpis, kaj s tem denarjem? Ali ga je treba vrniti izvajalcu ali se ga lahko porabi za kakšen drug namen, npr. za rezervni sklad?

(Simon75)


ODGOVOR:

Četudi boste etažni lastniki uspešno unovčili bančno garancijo za odpravo napak na skupnih delih, boste črpali le delež (znesek, ki bo potreben za sanacijo) ali celo večino zneska iz bančne garancije, ki vam je zagotovljen v skladu z vašimi kupoprodajnimi pogodbami in Zakonom o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb.

Bančna garancija (njena vrednost) bo tako zmanjšana za unovčeni znesek, razliko pa boste lahko morda črpali v garancijskem roku tudi kasneje, seveda, če bodo še težave.

Torej, znesek do izrabe polne garancije vam ne bo izplačan, le bančna garancija bo za unovčeni znesek manjša.

28.09.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog