Vprašanja - Zavarovanje



Najem stanovanjskega kredita in solidarno poroštvo?

VPRAŠANJE:

Spoštovani! V svoji banki se dogovarjam za najem stanovanjskega kredita, ki ga bom zavaroval preko zavarovalnice. Hkrati se bom preko taiste banke še življensko zavaroval za čas odplačevanja kredita, seveda za dogovorjeni znesek kredita. Banka vztraja še s solidarnim poroštvom zakonca, ki naj bi bilo zgolj "informativno" in pomeni samo to, da je zakonec seznanjen z najemom kredita ter, da ta dokument ostane pri njih in zakonca v nobenem primeru "nikakor ne obremenjuje". Iz teksta v dokumentu solidarnega poroštva temu ni ravno tako. Kakšna je sploh razlika med "porokom" in solidarnim porokom? Najlepše se vam zahvaljujem za odgovor.

(Robert)


ODGOVOR:

Poznamo solidarno in subsidiarno poroštvo.

Bistvo solidarnega poroštva je v tem, da lahko upnik po zapadlosti dolga terja izpolnitev obveznosti ali od glavnega dolžnika ali od poroka, kar pomeni, da lahko upnik zahteva izpolnitev obveznosti takoj od poroka.

Subsidiarno poroštvo pa zahteva od upnika, da najprej pozove glavnega dolžnika, da izpolni svojo obveznost in šele nato subsidiarnega, če seveda glavni dolžnik ne plača.

Torej, pravilno ste zaznali nevarnost in nenedolžnost solidarnega poroštva.

Pri nadaljnjih odločitvah vam lahko pomaga še strokovnjak.

Poglejte:

 

 

15.11.2006 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog