Vprašanja - KreditiPosojila in TOM

VPRAŠANJE:

Zanima me, kakšna bo razlika v najetju na primer stanovanjskega posojila v obdobju še veljavnega TOM in ko tega ne bo več. Se splača na najetje posojila počakati?

(NN)


ODGOVOR:

Prvega julija bo odpravljena revalorizacija (TOM) za posojilna razmerja do enega leta, za tista nad enim letom pa naj bi ga nadomestila referenčna obrestna mera. Zakon (ZPOMZO-A) določa, da spremembe veljajo za na novo sklenjena pogodbena razmerja.

V današnjem sistemu TOM odseva inflacijo, čeprav preteklo (povprečje dvanajstih mesecev do meseca, v katerem velja). Ponudba in povpraševanje po denarju vplivata na realni del obrestne mere, ne posojilodajalci ne posojilojemalci pa si naj ne belijo glave zaradi odklonov dejanske inflacije od pričakovane - saj se dolgoročno TOM in inflacija gibljeta zelo usklajeno. Edino sistemsko odstopanje nastane, ker TOM pomeni minulo inflacijo. Ob padajoči inflaciji je tako ves čas nekoliko višji od inflacije (ob naraščajoči inflaciji je obratno). Zelo verjetno je ta učinek že zajet (popravljen) v realnem delu obrestne mere.

Referenčna obrestna mera se bo oblikovala v odvisnosti od ponudbe in povpraševanja po denarju. S tem bo vključevala tudi pričakovano inflacijo, ne bo pa z inflacijo več neposredno, funkcijsko povezana. Če bo inflacija višja od pričakovane, bodo realne obrestne mere nižje od pričakovanih, vendar se bodo dvignila inflacijska pričakovanja in v prihodnje bodo verjetno višje tudi obrestne mere.

Nominalna obrestna mera bo torej še vedno odvisna od ponudbe, povpraševanja in inflacije. Z odpravo TOM se bosta povečala pomen pričakovanj in možnosti moralnega hazarda oblasti. Oboje bo verjetno povečalo negotovost, kar bi posledično pomenilo dvig premije za tveganje oziroma višji realni del obrestne mere.

Odprto je vprašanje, kako se bodo gibale obrestne mere starih pogodb v primerjavi z novimi. Logično bi bilo, da bi bile nominalne obrestne mere pri starih in novih pogodbah enake, vendar ni nujno, da bo res tako.

V prihodnje bosta na gibanje obrestnih mer verjetno bolj vplivala ponujena količina in povpraševanje kot inflacija. Glede na zdajšnje gibanje bi se v enem in drugem primeru morale znižati obrestne mere. Zelo dolgoročno bi stroški obeh načinov obrestovanja morali biti enaki (ni nujno, da tudi bodo), vendar pa bo novi način (pri spremenljivi nominalni obrestni meri) obrestovanja na krajša obdobja prinašal večje tveganje. Ali se posojilo bolj splača najeti po dosedanjem ali po prihodnjem sistemu, je tudi vprašanje subjektivnih okoliščin. (Finance, odgovarja Primož Kocuvan)

05.03.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog