Vprašanja - KreditiŠtudent do stanovanja s posojili?

VPRAŠANJE:

Stara sva 27 in 28 let, še vedno študenta podiplomskega študija, pa vendar nimava redne zaposlitve. Sicer delava redno preko študentskega servisa, pa bi želela dobiti posojilo v vrednosti 30 000 evrov. Ali je to sploh mogoče?

(N.K.)


ODGOVOR:


Če se boste s takšnim vprašanjem obrnili na katero izmed bank, vas bodo v večini primerov gladko odslovili. Kljub temu obstajajo možnosti, da osebe z rednimi dohodki - ki nimajo delovnega razmerja - pridobijo razmeroma visok znesek kredita.

Najboljša možnost je lizing. Na podobno vprašanje smo tudi že odgovarjali.


Sami kredita pri nobeni slovenski banki ne boste mogli pridobiti, saj vse banke zahtevajo vsaj zaposlitev za določen čas (lahko tudi pripravništvo, vendar mora to trajati vsaj tri mesece). Ker teh pogojev ne izpolnjujete, imate pa po lastnih besedah redne dohodke, vam svetujemo, da si najdete neko osebo, ki bo v vašem imenu pridobila kredit. Ker želite pridobiti ok. 6.500.000 SIT kredita, bo morala ta oseba imeti neto plačo vsaj okoli 220.000 SIT, ali pa boste morali poiskati dve osebi. Ti osebi bosta uradna nosilca kredita, ki ga boste vi porabili za plačilo stanovanja. Najbolje bo, da tak kredit zavarujete s hipoteko na kupljeno stanovanje, saj je to najcenejši način zavarovanja (primerjajte banke med seboj, saj se glede tega močno razlikujejo). Tem osebam (najboljši za to vlogo so starši) boste nato mesečno regresirali celoten znesek obroka za odplačilo kredita.


Ko ste sklenili dogovor s takimi osebami lahko pričenete z iskanjem najugodnejšega kredita. Praviloma so to krediti občin in Stanovanjskega sklada RS. Pogoji za pridobitev teh kreditov so različni, vendar bi morali kot osebe pod 30 let imeti prednost oz. biti deležni nižjih obrestnih mer. Še posebej to velja, če prvič rešujete stanovanjski problem, torej če sedaj še živite pri starših.


Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad bo razpisal dolgoročna stanovanjska posojila za fizične osebe predvidoma jeseni 2002 in sicer pod temi pogoji. Poleg tega pa razpise za pridobitev stanovanjskih kreditov razpisujejo tudi vse občine. Svetujemo vam, da spremljate objave na spletni strani in v uradnem vestniku občine v kateri imate prijavljeno stalno prebivališče. Lahko pa uporabite tudi iskalnik razpisov na straneh Slonep.

08.09.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog