Vprašanja - KreditiVpisana hipoteka - kdo je upnik?

VPRAŠANJE:

Pri prodaji nepremičnične se v izpisu iz ZK ugotovilo, da je hiša pod hipoteko.Ta hipoteka je iz leta 1947 oziroma iz leta 1970. V izpisu tudi piše da je upnik Ljudska republika Jugoslavija in da se ne ve njegovega naslova. Zanima me, kam se je potrebno obrniti, da bi se ta hipoteka plačala oziroma izbrisala?

(M.P.)


ODGOVOR:

Vpisi v zemljiško knjigo se dovolijo le na podlagi določenih listih. Hipoteka se v zemljiško knjigo vknjiži. Listine, ki so podlaga vpisu v ZK se vložijo v zbirko listin. Kljub temu, da sedanji Zakon o zemljiški knjigi v času vpisa hipoteke ni veljal, je princip isti. Listina, ki je bila podlaga za vpis hipoteke bi morala biti v zbirki listin, zato predlagamo, da si to listino ogledate.

Poleg tega pa je terjatev po vsej verjetnosti že ugasnila. Če je šlo za posojilno pogodbo, ki je bila zavarovana s kreditom, potem gotovo posojilo ni bilo dano za več kot 20 let. Gotovo ga je odplačala tudi hiperinflacija v času SFRJ. Poleg tega pa je terjatev zastarala, saj je od nastanka pravice iz hipoteke pa do sedaj gotovo preteklo 10 let, kar je več kot dovolj za potek zastaranja.

Če želite hipoteko izbrisati je po našem mnenju dovolj, da vložite predlog za izbris na okrajno sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

08.09.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog