Vprašanja - KreditiIzbris hipoteke

VPRAŠANJE:

Lepo pozdravljeni Za kredit v avstrijski banki je kot zavarovanje kredita bila vpisana nepremičnina v zemljiško knjigo. Kredit je poplačan, sedaj pa bi bilo potrebno brisanje hipoteke iz ZK. Zato vas prosim, če mi lahko pojasnite kje in kako lahko uredim brisanje hipoteke in morda okvirne stroške ? V naprej hvala in lep pozdrav

(K.J.)


ODGOVOR:

 

1274. Zakon o zemljiški knjigi določa, da hipotekarni dolžnik lahko zahteva izbris v zemljiški knjigi vpisane hipoteke, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

1. da je preteklo 20 let od vknjižbe hipoteke, če je bila na hipoteki vknjižena nadhipoteka, pa od vknjižbe le-te;

2.da je hipotekarni upnik neznan ali nedosegljiv sodišču;

3.da se v tem času ni uveljavljala terjatev, v zavarovanje katere je bila vknjižena hipoteka.

Izbris hipoteke se zahteva z obrazloženim predlogom. Če sodišče ugotovi, da so izpolnjeni zgornji pogoji za izbris z oglasom povabi vse osebe, ki imajo zahtevke glede hipotekarne terjatve, da lahko ugovarjajo izbrisu hipoteke v 45 dneh po objavi oglasa. Ta oglas se objavi na oglasni deski sodišča. Če so v zgornjem roku (45 dni)  voženi ugovori zoper izbris hipoteke, sodišče o tem obvesti hipotekarnega dolžnika in ustavi postopek. V tem primeru lahko upravičenec svoj zahtevek uveljavlja v pravdi. Če v 45 dneh ni vložen ugovor zoper izbris, sodišče dovoli izbris hipoteke in izbris vpisov, ki se nanašajo na izbrisano hipoteko.

Poudariti pa je potrebno da zgornji z zakonom določeni primer velja le za izbris starih hipotek, torej tistih hipotek, ki niso več aktualne. To potrjujejo že sami pogoji za izbris (neznan upnik, neuveljavljanje terjatve in pretek dobe 20 let).

Za vas bo aktualnejši izbris hipoteke na podlagi poplačane terjatve. Takšen izbris lahko predlaga ali upnik ali dolžnik, vendar je glede na interes strank to ponavadi hipotekarni dolžnik je zavarovano terjatev poplačal v celoti. Tako je običajna praksa, da dolžnik zahteva od banke, da pripravi ZK predlog in izbrisno dovoljenje, nato pa dolžnik odnese izbrisno dovoljenje v najbližjo notarsko pisarno, kjer overijo podpis pooblaščene osebe dotične banke. Nato dolžnik plača še sodno takso in vloži predlog na pristojnem okrajneOdločbo o priglasitvi del je potrebno pridobiti za vse posege v prostor za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje. Taka dela so:

m sodišču, kjer vodijo zemljiško knjigo za območje, kjer nepremičnina leži. 

 

12.09.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog