Vprašanja - KreditiDedič zahteva izplačilo nujnega deleža po 13 letih?

VPRAŠANJE:

Mož je pred 13 leti po stričevi smrti in oporoki podedoval hišo. Takrat še poročen ni bil, otrok ni imel in so takrat strici in tete zahtevali nujne deleže, kar se je vse uredilo. V oporoki pa je bila navedena tudi stričeva sestra, da se ji vrne neki denar za telefon - vrednost pribl. 600,00 EUR, ki pa je bila v času razglasitve oporoke tudi že pokojna. Sicer je bila poročena, a mož na zapuščino ni prišel in ni ničesar zahteval. Sedaj pa terja od mojega moža, da mu je še dolžan določen denar in kdaj mu ga misli vrniti. Ali ima po tolikšnem času kakšno pravico do le-tega? Ali bi moral mogoče ponovno sprožiti zapuščinski postopek? Kaj lahko stori?

(mjel)


ODGOVOR:

Pravica izterjati nujni delež zastara v desetih letih po pravnomočnosti sklepa o dedovanju.

To pomeni, da z zastaranjem obveznost ne preneha, preneha le njeno pravno varstvo. Iz pravne civilne obveznosti takrat nastane zaradi poteka zastaranja naturalna obveznost. Preneha torej le civilna obveznost, ne preneha pa obveznost nasploh.

Bistvo zastaranja je v tem, da z iztekom zastaralnega roka ugasne, preneha zahtevek za uveljavitev te pravice, medtem ko sama pravica ne preneha, terjatev ostane.

Torej, še vedno obstaja moževa naturalna obveznost, zato lahko terjatev kadar koli poravna.

28.09.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog