Vprašanja - KreditiHipoteka na gozdnem zemljišču in njegovo koriščenje?

VPRAŠANJE:

Zanima me, ali je dovoljena oziroma omejena sečnaja dreves v gozdu, če je na gozdu vpisana hipoteka banke zaradi hipotekarnega kredita.

(Pjer)


ODGOVOR:

Na vaše vprašanje bi vam lahko bolj jasno odgovorili, če bi poznali tudi vsebino vaše kreditne pogodbe z banko in pa morebitne klavzule.

V vsakem primeru ne smete kot zastavitelj s svojim ravnanjem zmanjšati vrednosti v hipoteko dane nepremičnine ali kako drugače poslabšati njenega stanja.

Hipotekarni upnik (banka) lahko v takšnem primeru zahteva od sodišča, naj naloži hipotekarnemu dolžniku, da opusti takšna dejanja; če pa dolžnik tega ne stori, lahko zahteva prisilno izterjavo s hipoteko zavarovane terjatve še pred njeno zapadlostjo.

Vedite, da hipoteka obsega nepremičnino v celoti, kot tudi vse njene sestavine in plodove, dokler ti niso ločeni od glavne stvari.

Svetujemo vam, da v izogib nesoglasju z banko, pri kakršnem koli posegu v gozd, pridobite soglasje vaše kreditodajalke.

23.08.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog