Vprašanja - KreditiAli je mogoča utesnitev vknjižene maksimalne hipoteke?

VPRAŠANJE:

Družba ima pri banki najeto posojilo, ki se odplačuje obročno. Za zavarovanje tega posojila je v ZK vknjižena maksimalna hipoteka na nepremičnini družbe, ki je zaradi zmanjšanja kredita precej nad zneskom zadolžitve. Ali je res, da v ZK ni možno narediti utesnitev oz. zmanjšanje hipoteke v skladu z dejansko zadolženostjo pri banki.

(NN)


ODGOVOR:

Stvarnopravni zakonik v 150. členu določa nedeljivost hipotek, kar pomeni, da se hipoteka ne zmanjša, četudi je terjatev plačana delno, kajti hipoteka je namenjena zavarovanju terjatve vse do njenega dokončnega poplačila.

04.08.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog