Vprašanja - KreditiSubvencija za zamenjavo centralne kurjave?

VPRAŠANJE:

Letos nameravava s partnerjem narediti centralno kurjavo na drva. Hiša je starejša in je brez centralne kurjave in jo dejansko celotno prenavljamo. Zamenjali smo tudi že okna. Slišala sem za subvencije in prosim za razlago, kako je s tem?

(janči)


ODGOVOR:

Ne, trenutno ne poznamo nobenega razpisa za dodelitev sredstev za subvencioniranje zamenjave centralne kurjave.

Pred kratkim  je potekel razpis za pridobitev kredita Eko sklada RS za različne ugodne okoljske naložbe.

Predmet poziva je bilo sicer ugodno kreditiranje občanov za naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije za naslednje namene, ki so podrobneje določeni s spodaj navedenimi ukrepi:

A – vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode

B – raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode

C – raba obnovljivih virov energije za pridobivanje električne energije

D – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb (ne velja za gradnje, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1.1.2003)

E – gradnja stanovanjskih stavb v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, pri katerih bo:

- razred energijske učinkovitosti stavbe, izračunane po metodologiji, pripravljeni za ta poziv, Qh ≤ 35 kWh/m2a,

- v objekt vgrajen centralni sistem prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka(rekuperacija),

- zagotovljenih najmanj 25 % skupnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode iz obnovljivih virov energije,

- predložena PGD/PZI dokumentacija za arhitekturo in strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje izkazuje gradnjo energijsko učinkovite stanovanjske stavbe, in sicer za naslednje ukrepe:

F – nabava energijsko učinkovitih naprav

G – nabava okolju prijaznih vozil

i Nabava osebnih avtomobilov, motornih koles ali koles z motorjem, in sicer na električni ali hibridni pogon, pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih proizvajalca, največ 120 g/km.

H – odvajanje in čiščenje odpadnih voda

I – nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi

i Zamenjava strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit).

Priznani stroški lahko dosežejo skupno največ 44,00 EUR/m2 zamenjane azbestne kritine.

Zamenjavo kritine do skupne površine 300 m2 na posamezni objekt lahko izvede vsak izvajalec, ki je registriran za izvajanje krovskih del, za odstranjevanje azbestne strešne kritine površine nad 300 m2 pa mora imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje ministrstva za okolje in prostor. Kot dokazilo o dokončanju naložbe mora kreditojemalec končnemu računu izvajalca priložiti potrdilo upravljavca odlagališča o ustreznem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju z odpadki).

J – učinkovita raba vodnih virov

i Namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice.

ii Namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode.

K - oskrba s pitno vodo

i Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer javna oskrba ni predvidena).

Svetujemo vam, da nove razpise in objave spremljate neposredno na spletu Eko Sklad RS.

14.02.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog