Vprašanja - KreditiKredit in hipoteka

VPRAŠANJE:

Spostovani! Prosim vas za nasvet v zvezi z nakupom in prodajo nepremicnine. V naslednjih dveh mesecih moram izpeljati sledece: 1. prodajo stanovanja, za kar potrebujem soglasje Stanovanjskega sklada RS (ker je bilo delno kupljeno s kreditom za mlade druzine) in 2. nakup drugega, vecjega stanovanja. Kupca prvega stanovanja imam (le-ta je ze polozil aro) in imam tudi ze rezerviran nakup nove nepremicnine. Tudi vlogo za soglasje pri prodaji sem na Stanovanjski sklad ze vlozila. Do tu vse prav, zaplete se pri dveh korakih: kupec prvega stanovanja bo vec kot pol kupnine poravnal z bancnim kreditom, za katerega potrebuje kupoprodajno pogodbo, le-te pa ne moremo skleniti, dokler je na moji pogodbi zaznamek Stanovanjskega sklada. Stanovanje, ki ga kupujem, je obremenjeno s hipoteko, ki jo bo prodajalec poravnal z delom kupnine. Tu se zacne zacarani krog: da bi lahko prvo stanovanje prodala (sklenila kupoprodajno pogodbo in s tem omogocila kupcema najetje kredita), moram »prenesti« zaznamek Stanovanjskega sklada na novo nepremicnino. Nove nepremicnine pa ne morem kupiti, dokler prodajalec ne poravna hipoteke, ki pa je visja od polovice vrednosti kupnine in za kar torej prvi del kupnine ne bo dovolj. Kako naj ta zacarani krog presekamo oziroma: kdo v verigi bi moral najeti premostitveni kredit? Kupec moje nepremicnine, ker nima v gotovini niti polovice kupnine, ali prodajalec nove nepremicnine, ki jo mora pac prodati prosto vseh bremen, ali morda jaz? Zadnja moznost se mi zdi malo neverjetna, ker bi potem kreditirala prodajalca za odplacilo njegove hipoteke, ali, povedano drugace, nisem pripravljena placati npr. 70% kupnine brez kupoprodajne pogodbe. Prosim, svetujte, ali je mozna se kaksna druga resitev? Vesela bi bila tudi kakrsnega koli nasveta, na kaj moram kot kupec paziti, ker je nepremicnina pod hipoteko, in kako naj se zavarujem. Kaksen je pravzaprav obicajen postopek v taksnem primeru? Upam, da nisem vprasanja prevec zapletla in nestrpno pricakujem vas odgovor. Zanj se vam vnaprej najlepse zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.

(N.P.)


ODGOVOR:

Gradnja v vinogradu je zapletena stvar, še posebej če je celotna parcela klasificirana kot kmetijsko zemljišče. V tem primeru boste morali zaprositi za spremembo namembnosti, ki je zelo dolg in drag postopek. Če temu ni tako, potem boste morali pridobiti lokacijsko in gradbeno dovoljenje (to boste morali storiti v obeh primerih, saj priglasitev del zadošča zgolj za vzdrževalna dela na obstoječih objektih, s katerimi se znatneje ne spremeni zunanjost objekta, dela, ki so s posebnimi predpisi določena kot vzdrževalna dela, adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost, velikost ali namen obstoječih objektov, postavitev začasnih objektov in naprav, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno, postavitev spominskih plošč ter nagrobnih in drugih obeležij, ki ne zahtevajo večjih ureditvenih del in postavitev pomožnih objektov). Vikend se gradi čisto normalno, tako kot vsak drug objekt in prav tako ni ovir, da bi se v vikendu prijavili stalno prebivališče. Še vedno pa gre po našem mnenju za takšen poseg, za katerega je nujno gradbeno dovoljenje. Glede obveščanja soseda je tako – potrebovali boste njegovo soglasje, če je vaš sosed, če pa ne potem ni stranka v postopku in se ga gradnja ne tiče.

08.06.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog