Novice - Davki

novica

Zakon o davku na nepremičnine je razveljavljen

Zakon o davku na nepremičnine je razveljavljen
Objavljeno dne 28.03.2014
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,  odločilo:
  1. da se Zakon o davku na nepremičnine razveljavi,
  2. da je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin v neskladju z Ustavo, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčenja,
  3. da se do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin uporabljajo predpisi iz prve do pete alineje 33. člena ZDavNepr.

Ustavno sodišče je odločbo sprejelo soglasno v sestavi devetih sodnic in sodnikov. Sodnice mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Jadranka Sovdat ter sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič in Jan Zobec so dali pritrdilna ločena mnenja.

Da občine v času do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin ne bi ostale brez dela prihodkov, je Ustavno sodišče odločilo, da se v tem obdobju uporabljajo predpisi, ki so pred uveljavitvijo ZDavNepr določali obveznost plačevanja nekaterih občinskih davščin, in sicer nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in davka na premoženje.

Položnice za plačilo nadomestila za uporabo stavnih zemljišč torej lahko pričakujete vsaj še letos, tako kot je bilo v veljavi do lanskega leta.

Kronologijo razvoja zakona od predloga, do skorajšnjega sprejetja si lahko preberete v prispevku Davek na nepremičnine - od ideje do realnosti.

Vir: SLONEP

Več: http://www.us-rs.si/aktualno/novice/odlocitev-ustavnega-sodi...

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog