Novice - Davki

novica

Predstavljen predlog davka na nepremičnine: višino davka bodo določale občine

Predstavljen predlog davka na nepremičnine: višino davka bodo določale občine
Objavljeno dne 16.07.2010

Ministrstvo za finance je včeraj objavilo predlog zakona o davku na nepremičnine. Predlog bo v javni obravnavi 30 dni. Zakon naj bi stopil v veljavo 1. januarja 2011, prvič pa bi lastniki nepremičnin morali davek plačati za leto 2011. Najnižja davčna stopnja bo 0,03 % in navzgor ne bo omejena. Davčna osnova bo 80 % posplošene tržne vrednosti nepremičnin. Olajšave za stanovanjske nepremičnine niso predvidene. Prvo leto bodo davčne stopnje po posameznih občinah zakonsko predpisane.

Namen zakona je zagotoviti celovit, enoten in pravičen sistem obdavčitve nepremičnin ter s tem zagotoviti primeren vir finančnih sredstev za občine. Ukinili se bodo davek na nepremičnine po Zakonu o davkih, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdnih zemljišč. Obdavčene bodo vse nepremičnine v Sloveniji vštevši kmetijska zemljišča in druge kmetijske nepremičnine. Davčna osnova bo določena na podlagi posplošene tržne vrednosti, ki jo s sistemom množičnega vrednotenja nepremičnin izračunava Geodetska uprava RS. Zavezanci za plačilo bodo vsi lastniki nepremičnin, ki bodo 1. januarja v letu, za katerega se odmerja davek, vpisani v register nepremičnin kot lastniki.

Najnižja predvidena davčna stopnja je 0,03 % od 80 % posplošene tržne vrednosti, višino davčne stopnje pa bodo določale občine. Davčna stopnja navzgor ni omejena. Davčna stopnja se bo lahko razlikovala glede na vrsto nepremičnine, kar bo omogočalo uresničevanje nepremičninske in prostorske politike občin. Oprostitev plačila davka je predvidena za nepremičnine, ki so javno dobro lokalnega ali državnega pomena, kulturne spomenike, objekti, ki se uporabljajo za verske dejavnosti in nepremičnine v lasti tujih držav in mednarodnih organizacij. Druge oprostitve, o katerih se je veliko ugibalo (npr. oprostitev plačila do določene stanovanjske površine glede na število stanovalcev), niso predvidene.

Davčne stopnje za leto 2011 bodo zakonsko predpisane. Najnižja davčna stopnja je predpisana za občini Destrnik in Komenda (0,028 %), najvišja pa za občino Šalevci (0,375 %). Če ne bo sprememb, bodo občine za leto 2012 same določile davčne stopnje.

Predlog novega zakona ima nekaj pomanjkljivosti, ki bi jih moral zakonodajalec odpraviti. Dejstvo, da bo moral lastnik nepremičnine skrbeti za pravilne podatke o lastništvu v registru nepremičnin, je v sodobni informacijski družbi, kjer so vse pomembne evidence elektronsko vodene, nesprejemljivo. Podatki v registru nepremičnin bi se morali samodejno usklajevati s podatki v zemljiški knjigi in v drugih evidencah. To bi omogočalo samodejno odmerjanje davka vsem lastnikom posamezne nepremičnine v posameznem letu glede na trajanje lastništva. Ker bodo morali zavezanci sami skrbeti za ustreznost podatkov v registru nepremičnin, je pričakovati, da bo prihajalo do zlorab.

Problem bo zagotovo predstavljala odsotnost zgornje meje davčne stopnje. Avtorji predloga sicer pojasnjujejo, da davek naj ne bi bil višji od sedanjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Predlog zakona pa nobeni občini ne preprečuje, da bi davek dvignila na 1 % ali več. Odprte so vse možnosti, da se bo višina davka prilagajala dnevni politiki v lokalnem okolju. V obrazložitvi predloga avtorji zagovarjajo enakopravnost obdavčitve, vendar z navzgor neomejeno stopnjo omogočajo, da bo obdavčitev neenakopravna in prepuščajo del socialne politike, ki bi se morala izvajati na državni ravni, lokalnim politikom.

Problem je tudi davčna osnova (posplošena tržna vrednost), ki je pridobljena z množičnim vrednotenjem nepremičnin, ki ga izvaja Geodetska uprava RS. Z množičnim vrednotenjem se določi vrednosti nepremičninam, ki naj bi bile bolj ali manj podobne tržnim vrednostim. Ker pa prenove starejšim nepremičninam dvignejo tržno vrednost, se bo dvignila tudi davčna osnova in posledično davek. Davek tako neposredno zavira vlaganje v prenovo zgradb z namenom zmanjševanja škodljivih vplivov na okolje. Pri nizki davčni stopnji bo vpliv seveda majhen, večja kot bo stopnja, večji bo tudi vpliv.

Predlog novega zakona, ki smo ga čakali nekaj let, je pred nami. Prinaša precej sprememb in posega neposredno v premoženje državljanov. Avtorji zakona menijo, da večina lastnikov nepremičnin večjih sprememb ne bo čutila, vendar pa puščajo preveč možnosti odločanja lokalnim politikom. To bo lahko ogrozilo socialno stabilnost na nekaterih področjih. Zakon bi bilo treba na nekaterih mestih popraviti tako, da ne bo omogočal zlorab in bo spodbujal vlaganja v okolju prijaznejše stavbe.

Besedilo predloga zakona o davku na nepremičnine >>

SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog