Vprašanja - FinanceRazdružitev solastnine - davek

VPRAŠANJE:

Z bratom sva podedovala dve hiši in v vsaki bila lastnika do 1/2. Sedaj smo na podlagi sodne poravnave (šlo je za predlog za delitev solastnine) nepremičnini razdružili tako, da sem sam prejel eno nepremičnino, brat pa drugo, ker je moje nepremičnina manjše vrednosti mi je brat razliko izplačal v denarju. Brat je prejel mojo polovico večje hiše, jaz pa sem prejel njegovo polovico manjše hiše in razliko zaradi manjše vrednosti. Zanima me ali bomo morali plačati davek na promet nepremičnin, glede na to da ni šlo za odplačni prenos oziroma prodajo. Davek na dobiček (izplačano razliko) pa bom verjetno moral plačati?

(mali)


ODGOVOR:

Po ZDPN-2 se davek plačuje na promet nepremičnin, kar je vsak odplačen prenos lastninske pravice na nepremičnini, in prav tako od odplačne ustanovitve, prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Za prenos nepremičnine se šteje tudi prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega dela nepremičnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil plačanega (npr. pogodba o razdružitvi solastnine).

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

20.12.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog