Vprašanja - FinanceVišina davka pri prodaji gradbene parcele

VPRAŠANJE:

Imam vprašanje o višini davka pri prodaji gradbene parcele. Situacija je naslednja:
- 5.12.1984 z bratom postaneva lastnika zemljišča, vsak po ¼ do celote.
- 11.2.2008 z bratom dedujeva vsak do ½ celote nepremičnine.
- 9.9.2009 se je izvedla parcelacija tega zemljišča in prišlo je do razdružitve lastništva nepremičnine (nastalo je 5 parcel za gradnjo hiš).
- 26.7.2012 je prišlo do spremembe namembnosti zemljišča (zemljišče postane zazidljivo).
- 17.5.2013 pridobi se gradbeno dovoljenje za izgradnjo infrastrukture (vodovod, kanalizacija …). Cena projektov je znašala 20.000 €.
- 27.8.2013 z odmero zemljišča ene večje parcele nastaneta dve parceli. Zaradi ugodnejše lege bi se trenutno dalo prodati samo eno od parcel. Ko bo parcela komunalno opremljena, bo njena cena 90.000 €. S to kupnino bi komunalno opremil te parcele-predvidena cena komunalne opreme je 88.000 €.
Zanima me, koliko davka je potrebno plačati pri prodaji omenjene parcele glede na stroške (20.000 in 88.000 €)?

(Cvetko)


ODGOVOR:

V vsakem primeru bo ob prodaji potrebno poravnati 2% davek na promet nepremičnin, torej 1.800 evrov. Glede davka na kapitalski dobiček, pa predlagam, da se obrnete na vašega davčnega svetovalca oziroma osebo, ki vodi postopek odmere, saj je višina davka odvisna od davčno priznanih stroškov. V primeru, da bo davčni svetovalec upošteval vse stroške, ki ste jih navedli, bo davek na kapitalski dobiček znašal 0 evrov.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.


16.05.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog