Vprašanja - FinanceDarilna pogodba - pastorek

VPRAŠANJE:

Moja mama je umrla zelo zgodaj. Oče se je ponovno poročil, tako sem postal pastorek mačehi, s katero se odlično razumem, nisem pa bil posvojen. Po 60-ih letih skupnega življenja je oče umrl in zapustil mačehi svoj del stanovanja,ki sta ga z mačeho kupila skupaj. V oporoki je izrecno navedel, da moram po mačehini smrti stanovanje podedovati jaz. Sam sem se na zapuščinski razpravi odpovedal nujnemu deležu. Sedaj bi mačeha rada podarila ali zapustila stanovanje meni.
Vprašanji sta dve:
1. Ali sem v pravnem smislu še vedno pastorek mačehe? (Zakonska zveza med očetom in mačeho je bila prekinjena zaradi naravnih vzrokov - smrti)
2. Kakšen je davek na podarjeno/podedovano stanovanje v mojem primeru?
 

(rolfson)


ODGOVOR:

Kljub smrti očeta ste še vedno pastorek mačehe, čeprav to dejstvo (v skladu z veljavnim Zakonom o davkih na dediščine in darila) pri rešitvi vaše zadeve ne igra več bistvene vloge. Zakon namreč pri sklenitvi darilne pogodbe pastorka ne uvršča v prvi dedni red, zato bo davek potrebno poravnati. Davek se odmeri od višine vrednosti podarjenega premoženja. Predlagam, da se oglasite na pristojni davčni upravi, kjer vam bodo pripravili primerjalni izračun (davek na darila/davek na promet nepremičnin), lahko se namreč zgodi, da bi bila sklenitev klasične prodajne pogodbe davčno ugodnejša.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

02.02.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog