Novice - Zeleno življenje

novica

Vse več možnosti za povečanje energetske učinkovitosti podjetij

Vse več možnosti za povečanje energetske učinkovitosti podjetij
Objavljeno dne 01.04.2011

Na konferenci z naslovom Prepoznajmo in spodbujajmo energetsko odličnost, ki je potekala konec marca, so bile predstavljeni vizija države in širše družbe na področju podnebnih sprememb do 2050, ukrepi za spodbujanje učinkovitejše rabe energije tako v industriji kot v javnem sektorju in orodja, ki jih ponujajo različni pristopi na področju energetske in okoljske učinkovitosti. Dogodka v organizaciji GZS se je udeležilo več kot 60 gospodarstvenikov.

V zadnjem obdobju je gospodarskim subjektom na voljo vedno več pristopov, ki omogočajo bolj sistematično obvladovanje ne le okoljskih, temveč tudi energetskih vidikov poslovanja. Na eni strani je področje urejeno z mednarodnimi standardi, ki jim podjetja izvajajo prostovoljno, po drugi pa z evropskimi direktivami, ki narekujejo obveznosti na področju energetskega označevanja proizvodov, energetsko učinkovite gradnje in obnove stavb, vgradnje sistemov za izkoriščanje obnovljivih virov in zagotovitve samozadostnosti stavb ter opreme z energetskimi izkaznicami.

Tako standardi kot nekatere evropske direktive se ne omejujejo le na proizvodni proces, temveč upoštevajo tudi oceno življenjskega kroga, ekoprofil proizvoda, okoljski dizajn in okoljsko označevanje proizvodov, s čimer vključujejo celoten cikel proizvodov »od zibelke do groba«.

Na področju prostovoljnih standardov se podjetja lahko odločijo za dopolnitev obstoječih sistemov ravnanja za okoljem v skladu z ISO 14001 ali sistemom EMAS z vidika energetske učinkovitost, ali za uvedbo samostojnega sistema upravljanja z energijo v skladu s standardom EN 16001.

Posebna pozornost je bila na konferenci posvečena ogljičnemu odtisu. Gre za eno od novejših pobud na področju okolja oziroma modni trend, ki izpostavlja le vpliv na globalno segrevanje. Slednji je le en od okoljskih vidikov, ki so sestavni del celovitejše ocene proizvodov skozi njihov življenjski krog. Udeleženci so izpostavili nevarnost parcialnega pristopa z ogljičnim odtisom in osredotočanja izključno na vidik tople grede. Opozorili so, da lahko tak pristop zamegli vpogled v celovitejši vpliv proizvodov na okolje in zanemari druge okoljske vidike, ki so lahko za posamezni proizvod ali proizvodno skupino bolj ali manj pomembni.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog