Novice - Zeleno življenje

novica

Upravljanje s padavinskimi vodami stavb

Upravljanje s padavinskimi vodami stavb
Objavljeno dne 26.02.2014

Popoln nadzor nad padavinsko vodo, od trenutka, ko pade na streho stavbe do trenutka, ko zapusti stavbo in se vrne v naravno okolje, je pogoj za zanesljivo obratovanje stavbe, tudi ob ekstremnih padavinah.

 

Celovito načrtovanje upravljanja s padavinskimi vodami

Na izobraževanju, ki bo potekalo 4. marca 2013 na IZS v Ljubljani www.izs.si, bodo predstavljeni trije vidiki upravljanja s padavinskimi vodami: odvod s streh, gospodarjenje in vračanje v naravo. Vsi trije vidiki upravljanja s padavinskimi vodami se prepletajo.

  1. Zaščita stavb pred atmosferskimi padavinami (dež, sneg, toča, sneg in led) in odvod padavin - ali prostopadni ali podtlačni. S sistemom za odvod padavinske vode in z ureditvijo terena okoli stavbe se zagotovi, da so pričakovane atmosferske padavine odvedene, ne da bi voda iz sistema za odvajanje prodrla v stavbo.
  2. Gospodarjenje z deževnico v stavbi. Deževnica je primerna za splakovanje stranišč, zalivanje vrtov in zelenic, za protipožarne sistema in tehnologijo… Obdelano deževnico lahko uporabimo tudi kot pitno vodo. Gospodarjenje z deževnico razbremeni porabo vode in zniža stroške.
  3. Vračanje padavinske vode v naravno okolje (ponikanje, zadrževanje ali neposredno izpuščanje v kanalizacijo).

 

Ustvarjalna svoboda

S celovitim načrtovanjem padavinskega odvoda je arhitektom in projektantom dopuščena ustvarjalnost načrtovanja ter prilagodljivost rabe stavbe. S skrbnim projektiranjem in izvajanjem odvodnega sistema se, ob upoštevanju lokalnih klimatskih razmer, sledi načelom dobre inženirske prakse. Stavba mora biti zaščitena pred padavinskimi vodami, obenem pa naj bo naravni tok padavin čim manj oviran. Zaželeno je, da stavba izboljša vpliv padavin na kroženje v naravi. Upravljanje s padavinskimi vodami s stavb upošteva tudi okoljski odtis. Ekonomska kakovost vključuje investicijske in obratovalne stroške.

 

Trajnostni vidiki odvajanja deževnice

Na intenzivnost odvoda vode v naravno okolje vplivajo oblika in velikost strehe, vrsta kritine, način hrambe vode za uporabo in stopnja zadrževanja oz. ponikanja vode. Poleg tehničnega vidika bomo predstavili tudi ekonomski vidik upravljanja s padavinskimi vodami, tako z ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode kot z ukrepi za zmanjšanje stroškov odvoda padavinskih vod in za rabo deževnice v stavbah.

 

Matjaž Valenčič,
neodvisni energetski strokovnjak

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog