Novice - Zeleno življenje

novica

Februarja je bila poraba električne energije za 5 % večja v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016

Februarja je bila poraba električne energije za 5 % večja v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016
Objavljeno dne 27.03.2017
Proizvodnja električne energije v februarju manjša kakor januarja

Februarja 2017 je bila neto skupna proizvodnja električne energije  1168 GWh in se je glede na januar 2017 zmanjšala za 11 %, poraba je bila 1169 GWh in se je glede na januar 2017 zmanjšala za 14 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je povečala za 27 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja manjša za 22 %, v jedrski elektrarni Krško pa je bila proizvodnja manjša za 14 %.
Manjši proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi manjša poraba goriv v termoelektrarnah. Tako je bila skupna poraba goriv februarja 2017 manjša za 23 %.
Februarja 2017 smo uvozili 653 GWh, izvozili pa 624 GWh električne energije.

Padec oskrbe z energenti v februarju 2017

V februarju 2017 smo zaznali padec oskrbe pri vseh energentih, razen pri ekstra lahkemu kurilnemu olju, drugih naftnih proizvodih in pri dizelskem gorivu. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečale za 76 %, 23 % in 13 %. Nadalje smo zabeležili padec oskrbe z zemeljskim plinom za 28 %, rjavim premogom in lignitom za 23 %, motornim bencinom za 15 %, črnim premogom in antracitom za 14 %, utekočinjenim naftnim plinom za 13 % in petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 8 %.
Vir: SLONEP

Več: http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6586

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog