Novice - Zeleno življenje

Energetske izkaznice stavb: prvi izdelovalci že usposobljeni

Energetske izkaznice stavb: prvi izdelovalci že usposobljeni
Objavljeno dne 24.07.2012

Najpozneje do leta 2015 morajo energetsko izkaznico pridobiti vse večstanovanjske stavbe z več kot štirimi etažnimi enotami, zgrajene do leta 1980. Stavbe, zgrajene po tem letu, morajo energetsko izkaznico pridobiti najpozneje do leta 2030. Prvi neodvisni strokovnjaki, ki bodo izkaznice izdelovali, so že ustrezno usposobljeni, zahteven preizkus znanja jih je po štiridnevnem usposabljanju uspešno opravilo 61.

Evropska direktiva je uvedbo energetskih izkaznic zahtevala že do leta 2006 oziroma najpozneje do leta 2009, če v državi primanjkuje usposobljenih neodvisnih strokovnjakov za izdelovanje izkaznic. Pri nas se je zaradi spleta okoliščin vse skupaj zavleklo. Energetski zakon iz leta 2006 je sicer predvidel obvezno uvedbo izkaznic za vse stavbe, tudi za novogradnje, vendar zgolj v primeru prometa z nepremičninami, ko gre za prodajo ali za oddajo nepremičnine v najem za obdobje, daljše od enega leta. Novela zakona, ki je začela veljati februarja letos, pa je to obveznost razširila še na večstanovanjske stavbe z več kot štirimi etažnimi enotami, ne glede na to, ali gre za prodajo posameznega stanovanja ali oddajo v najem, pojasni Marjana Šijanec Zavrl z Gradbenega inštituta ZRMK. Novela zakona je tako omilila morebitne zadrege v primerih, ko bi se prodajalo posamezno stanovanje v večstanovanjski stavbi. Če stavba ne bi imela energetske izkaznice, bi moral namreč lastnik, ki bi želel prodati stanovanje, zanj pridobiti izkaznico, pri čemer pa bi bilo po besedah sogovornice kar nekaj tehničnih ovir. Zato je izkaznica z novelo predpisana za celoten večstanovanjski objekt.

Energetska izkaznica stavbe podaja najpomembnejše kazalce o rabi energije v stavbi in jo na podlagi tega razvršča v enega od raz­redov rabe energije. Je torej nekakšno spričevalo o kakovosti toplotnih lastnosti stavbe. Njen osnovni namen je informiranje kupca oziroma najemnika stavbe o njeni energijski učinkovitosti, posredno pa še o pričakovani višini stroška za energijo in morebitnih naložbah, potrebnih za povečanje energijske učinkovitosti stavbe.

Investitorji, ki gradijo za trg, bodo lahko z objektivno informacijo o energetskem stanju nepremičnine poudarili njeno konkurenčno prednost na trgu. Izkaznica je lahko mehanizem, s katerim bo investitor preveril, ali so izvajalci res opravili svoje delo tako, kot je zapisano v projektni dokumentaciji. Namenjena je tudi stanovanjskim skladom in občinam, ki z dokazilom o dobrih energetskih kazalcih svojih naložb izkazujejo skrb za trajnostno graditev in svoj odnos do varovanja okolja, ter nepremičninskim agencijam, ki bodo lahko izkaznico uporabile kot dodatno dokazilo o strokovno oprav­ljeni storitvi posredovanja pri prometu z nepremičninami.

Vir: Delo & dom, 24.07.2012

Več: http://www.deloindom.si/energijska-ucinkovitost/energetske-i...

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog