Novice - Zeleno življenje

novica

Energetika, Slovenija, junij 2018

Energetika, Slovenija, junij 2018
Objavljeno dne 26.07.2018
Proizvodnja električne energije v juniju manjša kakor maja 

Junija 2018 je bila neto skupna proizvodnja električne energije 1185 GWh in se je glede na maj 2018 zmanjšala za 11 %, poraba je bila 1170 GWh in se je glede na maj  2018 zmanjšala za 1 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je zmanjšala za 23 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja manjša za 12 %, v jedrski elektrarni Krško pa je bila proizvodnja večja za 5 %. 
Manjši proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi manjša poraba goriv v termoelektrarnah. Tako je bila skupna poraba goriv junija 2018 manjša za 11 %. 
Junija 2018 smo uvozili 825 GWh, izvozili pa 807 GWh električne energije.

Padec oskrbe z energenti v juniju 2018 

V juniju 2018 smo zaznali padec oskrbe pri vseh energentih, razen pri petrolejskemu gorivu za reaktivne motorje in pri motornemu bencinu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečali za 25 %, oziroma za 6 %. Nadalje smo zabeležili padec oskrbe z ekstra lahkim kurilnim oljem za 30 %, koksom za 11 %,  zemeljskim plinom za 10 %, rjavim premogom in lignitom za 7 %, črnim premogom in antracitom za 5 % in utekočinjenim naftnim plinom za 5 %.
Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog