Novice - Zeleno življenje

novica

Energetika, Slovenija, december 2017

Energetika, Slovenija, december 2017
Objavljeno dne 25.01.2018
Proizvodnja električne energije v decembru večja kakor novembra
Decembra 2017 je bila neto skupna proizvodnja električne energije 1371 GWh in se je glede na november 2017 povečala za 7 %, poraba je bila 1276 GWh in se je glede na november 2017 povečala za 2 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je povečala za 24 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja manjša za 6 %, v jedrski elektrarni Krško pa je bila proizvodnja večja za 3 %.
Skupna poraba goriv v termoelektrarnah je bila decembra 2017 večja za 1 %.
Decembra 2017 smo uvozili 755 GWh, izvozili pa 810 GWh električne energije.

Padec oskrbe z energenti v decembru 2017
V decembru 2017 smo zaznali padec oskrbe pri vseh energentih, razen pri utekočinjenemu naftnemu plinu, ekstra lahkemu kurilnemu olju in pri zemeljskemu plinu. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečale za 24 %, 23 % in 14 %. Nadalje smo zabeležili padec oskrbe z drugimi naftnimi proizvodi za 58 %, črnim premogom in antracitom za 20 %, dizelskim gorivom za 12 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 7 % in koksom za 7 %.
Vir: SLONEP

Več: http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7211

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog