Novice - Zeleno življenje

novica

Avgusta je bila poraba električne energije za 4 % večja v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016

Avgusta je bila poraba električne energije za 4 % večja v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016
Objavljeno dne 25.09.2017
Proizvodnja električne energije v avgustu manjša kakor julija
Avgusta 2017 je bila neto skupna proizvodnja električne energije  1298 GWh in se je glede na julij 2017 zmanjšala za 1 %, poraba je bila 1136 GWh in se je glede na julij 2017 zmanjšala za 2 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je povečala za 3 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja manjša za 2 %, v jedrski elektrarni Krško pa je bila proizvodnja manjša za 1 %.
Manjši proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi manjša poraba goriv v termoelektrarnah. Tako je bila skupna poraba goriv avgusta 2017 manjša za 1 %.
Avgusta 2017 smo uvozili 721 GWh, izvozili pa 853 GWh električne energije.

Porast oskrbe z energenti v avgustu 2017
V avgustu 2017 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri črnem premogu in antracitu, ter pri koksu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšali za 29 %, oziroma za 12 %. Nadalje smo zabeležili porast oskrbe z ekstra lahkim kurilnim oljem za 36 %, drugimi naftnimi proizvodi za 16 % in utekočinjenim naftnim plinom za 8 %.
Vir: SLONEP

Več: http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6961

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog