Novice - Zeleno življenje

novica

22. marec je dan vode – naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja

Objavljeno dne 17.03.2016
22. marec je za svetovni dan voda razglasila Generalna skupščina OZN leta 1993. Vsako leto se vsaj na ta dan zavemo, kako pomembna je voda za življenje, da dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem in kako nujno je trajnostno naravnano gospodarjenje z njenimi zalogami. 


Voda in delovna mesta
Osrednja tema letošnjega svetovnega dne voda je Voda in delovna mesta. Združeni narodi (ZN) tokrat v sodelovanju z Mednarodno organizacijo za delo poudarjajo pomen pitne vode in hkrati tudi njen pomen pri ustvarjanju možnosti za nove zaposlitve. Pri tem izpostavljajo predvsem vlogo in pomen tistih delavcev, ki s svojim delom skrbijo za kakovost in dobavo pitne vode končnim uporabnikom.

Po podatkih ZN je na svetu približno 1,5 milijarde ljudi zaposlenih v dejavnostih, ki so povezane z vodo. V Sloveniji je bilo konec leta 2014 v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (dejavnost E po SKD 2008) registriranih 9.359 delovno aktivnih oseb. Med temi jih je 4.265 skrbelo za zbiranje, prečiščevanje in distribucijo vode ter za ravnanje z odplakami; te osebe so bile pri svojem delu v najožjem smislu povezane z zagotavljanjem pitne vode in s skrbjo za njeno neoporečnost za vse nas.  

Za kaj smo v letu 2014 uporabili načrpano vodo?
Infografika 1: Statistična vodna bilanca Slovenije, 2014

Vir: SURS

V letu 2014 smo v Sloveniji načrpali 980 milijonov m3 vode. Večina te vode (817 milijonov m3) je bila načrpana iz lastnih zajetij (predvsem iz površinskih vodnih virov). Uporabljena je bila v industriji (za proizvodne procese v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, pri oskrbi z električno energijo, plinom in paro in pri oskrbi z vodo, ravnanju z odplakami in odpadki, saniranju okolja – dejavnosti B, C, D, in E po SKD 2008) ter za namakalne sisteme v kmetijstvu (dejavnost A po SKD 2008). 

Za javno vodovodno omrežje v Sloveniji je bilo v letu 2014 načrpanih 163 milijonov m3 vode, ki je po 24.017 kilometrih cevi in od 458.305 vodovodnih priključkov stekla do končnih uporabnikov (gospodinjstev, vrtcev, šol in drugih dejavnosti). Na tej poti se je nekaj manj kot 46 milijonov m3 vode izgubilo, predvsem zaradi dotrajanosti vodovodnega omrežja. Na koncu je bilo uporabnikom dobavljenih 117 milijonov m3 vode, od tega največ, dve tretjini, gospodinjstvom. 

Voda, ki ni bila porabljena v industriji, gospodinjstvih, javnih institucijah, kmetijstvu in drugih dejavnostih, je bila izpuščena nazaj v okolje. 810 milijonov m3 odpadne vode je bilo pred izpustom prečiščene, 80 milijonov m3 vode pa je bilo izpuščene neprečiščene. Nazaj v okolje je steklo tudi 94 milijonov m3 meteornih voda.

Slovenija je z vodo bogata država. Vendar to ne pomeni, da nam bo kakovostna pitna voda vedno na razpolago. Zato je prav, da že danes naredimo vse, kar je v naši moči, da bo še naprej ostala takšna, kakršna mora biti: čista in nam vsem dostopna naravna dobrina.

Vir: SLONEP

Več: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5819&idp=13&hea...

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog