Vodič

Prednosti zelenih streh in zidov 

O tem, kako so zelene strehe narejene in kako jih zasaditi, smo že pisali v enem preteklih prispevkov, tokrat pa se osredotočamo predvsem na to, kakšne so njihove prednosti: uravnavanje temperature stavb, zvočna izolacija, ozelenitev mest, zmanjševanje težav z meteornimi vodami, ustvarjanje novih okolij za živali, možnost strešnih vrtov … Enake (ali vsaj zelo podobne) prednosti lahko pripišemo tudi zelenim zidovom, ki jih ločimo na dva tipa: zelene fasade (kjer se v tla zasajene vzpenjalke dvigajo po fasadi ali konstrukciji na njej) in žive zidove, ki so sestavljeni iz plošč, v katerih so prostori za zasaditev posameznih rastlin v rastišče, pa tudi že namakalni sistem (in kamor lahko posadimo tako okrasne rastline kot zelenjavo).
 

Manj stroškov z ogrevanjem in ohlajanjem


V preteklosti, ko so se Vikingi domislili zasajanja streh s travo (in kar boste v Skandinaviji še vedno pogosto videli na starih, lesenih hišicah), je potreba po zasaditvi strehe izvirala predvsem iz potrebe po uravnavanju temperatur v domu. Tudi danes gre razlog za zeleno streho ali zelene zunanje zidove v veliki meri pripisati prav želji po naravnem uravnavanju temperatur oziroma znižanju stroškov za energijo, potrebno za ogrevanje in ohlajanje. Kolikšen bo prihranek, je seveda odvisno od tega, v kakšnem vremenskem okolju živimo, kakšna je velikost hiše, ter za kakšen tip zelene strehe ali stene gre. Kanadska okoljska organizacija je na podlagi meritev in analiz podala mnenje, da pri tipični enonadstropni hiši, kjer je 10 cm rastne podlage, v katero je zasajena trava, stroške poletnega hlajenja zmanjšamo za četrtino. Prav tako kanadska raziskava pa je pokazala, da so tudi toplotne izgube za četrtino manjše kot pri običajnih strehah.
 

Zmanjševanje urbanega onesnaženja in poletne pripeke


V velikih mestih je poleti temperatura kar za nekaj stopinj višja kot na podeželju. Ne zato, ker bi sonce tam bolj pripekalo – razlog je predvsem v betonu in drugih umetnih materialih, ki sestavljajo mesta, prav tako pa v izpustih klimatskih naprav. Če v mesta z zelenimi stenami in strehami ponovno vnesemo rastlinje, poskrbimo, da se mesta hladijo – zelenje namreč vpija sončne žarke, ne pa jih »odseva«, tako kot beton. Hkrati rastline na strehah in stenah poskrbijo tudi za čiščenje zraka, kar pride v mestih še kako prav.
 

Odpravljanje težav z meteornimi vodami


Veliko mest nima ločenih odtokov za sanitarne in meteorne vode, zato lahko ob večjih in dolgotrajnih nalivih hitro pride do težav oziroma onesnaženja. Ker v mestih ni dreves in zemlje, ki bi zadrževali vodo, je tudi večja nevarnost poplav. Zelene strehe pa skrbijo, da do teh težav ne pride, saj učinkovito zadržijo kar nekaj deževnice.

Kakšna pa je deževnica v mestih? Pravzaprav ne more biti drugačna kot onesnažena, saj je takšen običajno tudi mestni zrak. In medtem, ko z običajni streh tudi odteče umazana, odteče z zelenih streh prečiščena, saj rastlinje in prst delujeta kot filter.
 

Zavetje za divje živali


Mesta krčijo naravno življenjsko okolje živali, zelene strehe pa ga lahko ponovno širijo. Tudi v gosto poseljenih mestih lahko s pomočjo zelenih streh in sten ponovno zaslišimo ptičje petje, prisluhnemo brenčanju čebel, opazujemo metulje. Prav zato je izjemno pomembno, da na zelene strehe zasadimo rastlinske vrste, ki so avtohtone, saj bomo le z njimi privabili živali, ki so v njih navajene najti zavetje in hrano.
 

Gojenje zelenjave in jagodičevja


Tako imenovano »strešno vrtičkanje« se zdi v mestih nekaj povsem razumljivega – strehe so namreč edino dvorišče oziroma edina zelenica, ki jo imajo stanovalci v blokih. Ureditev vrta na strehi je ne le hobi, temveč pomembno prispeva k samooskrbi s hrano ter omogoča zdravo prehranjevanje s svežo zelenjavo in jagodičevjem.
 

Pomoč pri izkoriščanju sončne energije


Zadnje raziskave na področju fotovoltaike kažejo, da se učinkovitost sončnih celic pri visokih zunanjih temperaturah zmanjša. Zelena streha, na kateri so celice nameščene, tako lahko pomaga povečati učinkovitost, saj skrbi za hlajenje okolice celic.
 

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog