Novice - Sonaravna gradnja

novica

Strokovnjaki trajnostne gradnje

Objavljeno dne 25.02.2014

Vpliv gradnje in rabe stavb na okolje je velik. Ne le pridobivanje in proizvodnja gradbenega materiala, temveč tudi gradnja, prevozi, raba in razgradnja vplivajo na okolje. Z rastjo prebivalstva in spremembo bivalnih navad je vedno težje zagotoviti varne, zdrave, udobne ter učinkovite stavbe, ki bodo le malo vplive na okolje. Odgovor je trajnostna gradnja.

Kaj je trajnostna gradnja?

Najprej pomislimo na okoljski vpliv. Vendar so splošne definicije preveč ohlapne. Nekaj več pove beseda trajnostnost, zlasti v povezavi z gradnjo: Trajnostnost pomeni zadoščanje današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrozili zmožnost prihodnjih generacij za zadoščanje njihovim potrebam (OZN, 1987). Skozi to definicijo je trajnostna gradnja mnogo več kot eko ali bio gradnja. Za popolno ocenjevanje je potrebno vrednotiti tudi tehnično kakovost, procesno kakovost in kakovost lokacije. Trajnostnost stavbe je potrebno načrtovati, graditi in ocenjevati po kriterijih, ki so medsebojno odvisni, zato je nujno potrebna celostna ocena trajnostne gradnje.

 

Izobraževanje DGNB Registered Professional

V svetu poznamo veliko metod ocenjevanja trajnostne gradnje. Pri nas se uveljavlja metoda DGNB, ki poleg okoljskega vidika obravnava tudi ekonomski vidik in družbeno sprejemljivost načrtovane gradnje v celotnem življenjskem krogu. Prvo izobraževanje strokovnjakov trajnostne gradnje po sistemu DGNB je potekalo v Ljubljani januarja 2014. Organiziralo ga je Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija, http://www.gbc-slovenia.si/. Za pridobitev kvalifikacije so morali udeleženci po izobraževanju uspešno opraviti spletno preverjanje znanja.


Logotip Nemškega združenja trajnostne gradnje

Trajnostna arhitektura

DGNB je kratica za Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, Nemško združenje trajnostne gradnje. Trajnostna arhitektura skuša doseči estetsko kakovost stavbe ob čim manjši porabi virov in energije, ob istočasnem upoštevanju njenih vseživljenjskih stroškov.

Kot dopolnilo zakonodaji se ta tematika usmerja predvsem v vprašanja zasnove (oblikovanje). Ob tem upošteva vse ustrezne vidike trajnostne gradnje. Sistem DGNB dosega trajnostno gradnjo v grajenem okolju tako, da spoštuje in vključuje:

  • globalne izzive trajnostnega načrtovanja,
  • cilje in definicije trajnostnega načrtovanja,
  • ekonomsko izvedljivost trajnostnega načrtovanja,
  • spremembo rabe in rabo s strani tretjih oseb (neodvisno rabo),
  • okoljsko ustrezne tipologije, načrtovanje in materiale,
  • vrednotenje in nadzor trajnostnosti od zasnove do izvedbe,
  • vpliv načrtovanja in lokacije.

 

Gradniki trajnostne gradnje

Elementi trajnostne gradnje so znani, vendar, če niso medsebojno povezani in ovrednoteni, ne povedo dovolj. So kot kocke v škatli. Vendar, ko otrok te kocke pravilno sestavi, zasije palača, vesoljska ladja ali gasilski dom. Prav tako je potrebno sestaviti in ovrednotiti elemente trajnostne gradnje: vrednost, bivalno ugodje, kakovost notranjega zraka, osvetlitev in dnevna svetloba, akustika prostora, energetsko učinkovit stavbni ovoj, energetske zasnove stavbe, škodljive snovi, optimizirana gradbena tehnologija in učinkovito načrtovanje, raba virov, energetsko modeliranje in končno, cena in vrednotenje v vseživljenjskem krogu. Medsebojno primerljivi gradniki omogočajo izdelavo celostne ocene. S kriteriji trajnostne gradnje strokovnjaki vse ukrepe ovrednotijo in jih medsebojno primerjajo. To omogoča gradnjo boljše stavbe z manj denarja.

 

Slovesna podelitev potrdil prvim slovenskim strokovnjakom trajnostne gradnje

30 udeležencev je uspešno opravilo izobraževanje. Dne 14. marca 2014 bo med 14.00 in 14.45 uro na svetovalnem prostoru Gradbenega inštituta ZRMK sejma DOM na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani slovesna podelitev potrdil o opravljenem izpitu DGNB registrirani profesionalec prvim slovenskim strokovnjakom, ki so uspešno opravili usposabljanje za trajnostno načrtovanje po nemškem certifikacijskem sistemu DGNB. Listine jim bo podelil predsednik Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija, Robert Smodiš.


Udeleženci prvega izobraževanja strokovnjakov trajnostne gradnje po sistemu DGNB.
foto: Slovensko združenje za trajnostno gradnjo

DGNB je sodoben sistem certificiranja trajnostnih stavb, ki temelji na vrednotenju okoljske, ekonomske in družbene kakovosti stavb. Za zahteve in potrebe lokalnega trga ga je razvilo nemško združenje za trajnostno gradnjo DGNB, ter ga kasneje prilagodilo za uporabo v mednarodnem prostoru pod nazivom DGNB International. Danes je po sistemu DGNB certificiranih oziroma v postopku certificiranja preko 800 stavb po vsej Evropi, v uporabi pa je že v več svetovnih državah, med drugim v Rusiji, Avstriji, Švici, na Danskem, v Bolgariji, Braziliji, itd. Certificirane stavbe se med drugim odlikujejo po gospodarnosti in ekonomski učinkovitosti v celotni življenjski dobi ter, zaradi uporabe zdravih in okolju ter uporabnikom neškodljivih gradbenih proizvodov, po izjemni bivalni kakovosti. Sedaj je omogočeno, da tudi pri nas certificiramo trajnostne stavbe.

Matjaž Valenčič,
neodvisni energetski strokovnjak

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog