Novice - Obnovljivi viri

Oglasno besedilo

Izgradnja sončne elektrarne in potrebna dokumentacija

Objavljeno dne 27.08.2012

Z uvedbo podpor za proizvodnjo električne energije s pomočjo sonca, se je v Sloveniji močno povečalo zanimanje investitorjev za izgradnjo sončnih (foto-napetostnih) elektrarn. Same podpore omogočajo, da se investicija v sončno elektrarno povrne, čas vračila investicije pa je odvisen od velikosti sistema in vgrajene opreme. Glede na trenutno veljavne podpore se investicija povrne v roku 8-10 let. Ker se cena opreme na svetovnem tržišču neprestano znižuje je tudi sistem podpor zasnovan na zniževanju, oz. prilagajanju cenam opreme. Pri tem je pomembno poudariti, da se investitorju subvencija izplačuje za obdobje 15 let in to od trenutka priklopa sončne elektrarne na omrežje ( podpisa pogodbe z Borzen d.o.o.) in se ves ta čas ne spreminja.

Potrebna dokumentacija

Pred samim pričetkom izgradnje sončne elektrarne na določeni strešni površini je potrebno pridobiti kar nekaj soglasij in dovoljenj. Kot prvo je potrebno pri elektrodistribucijskem podjetju preveriti možnost in način priklopa SE na elektrodistribucijsko omrežje. Za izgradnjo SE na strehi objekta gradbeno dovoljenje ni potrebno, potrebujemo pa lokacijsko informacijo pristojne upravne enote. Pred pričetkom izgradnje je potrebno vsekakor tudi opraviti statično presojo strehe s strani statika. Po pridobitvi soglasja za priključitev in ustreznih rešitev za priklop, je potrebno pred priključitvijo na omrežje skleniti še pogodbo o prodaji električne energije. Le to lahko sklenemo z elektrodistributerjem, Borzen-om ali podjetjem ki trguje z električno energijo (GEN-i in podobno). V kolikor se odločite za prodajo energije na trgu, se bo s strani Borzen-a pridobivala obratovalna podpora, v nasprotnem primeru pa ceno zagotovljenega odkupa, katera je odvisna tudi od priključne moči elektrarne. Po priklopu na omrežje je potrebno opraviti meritve, katere nato skupaj s potrebno dokumentacijo pošljemo na Javno Agencijo RS za energijo, katera ob popolni in pravilno izpolnjeni dokumentaciji izda Deklaracijo za proizvodno napravo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Po prejetju deklaracije je potrebno pred podpisom pogodbe z Borzen d.o.o. na JARSE urediti še odločbo o dodelitvi podpore za proizvedeno električno energijo.


V podjetju Tersus d.o.o. nudimo izgradnjo sončne elektrarne na ključ. Pri tem uredimo vso potrebno projektno dokumentacijo, izvedemo izgradnjo SE in uredimo vse potrebno za pridobitev pogodbe z Borzen d.o.o. Čas potreben za izvedbo SE je običajno med 4-6 mesecev.

V zadnjem času v podjetju Tersus d.o.o. dobivamo tudi vse več povpraševanj za manjše hišne elektrarne, katere so glede na trenutno veljavno uredbo nerentabilne saj za njih veljajo enaki pogoji za priklop na omrežje kot za večje SE. V okviru združenja ZSFI, katerega član je tudi podjetje Tersus d.o.o., se trudimo pristojnim vladnim službam predstaviti pomembnost uvedbe dodatnega razreda podpor, za elektrarne moči do 15 ali 20 kW, kateri bi investitorjem v t.i. hišne elektrarne zagotovil upravičenost naložbe v sistem za proizvodnjo električne energije s pomočjo sonca.

Več o podjetju: TERSUS d.o.o.
Vir: SLONEP

Več: http://www.soncna-elektrarna.net/

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog