Vprašanja - Obnovljivi viriKakšna dovoljenja potrebujemo za vodnjaško vrtino in geosondo?

VPRAŠANJE:

Ali je potrebno pridobiti soglasje za segrevanje/ohlajanje vodonosnikov s pomočjo geosond - izkoriščanje podzemne toplote v vodonosnikih. V geosondi se pretaka zaprt tokokrog vode, tako da ne pride do vdora ali odvzema vode iz vodonosnika, ampak le toplote.

(vpliv na vodonosnik)


ODGOVOR:

Izkoriščanje vodonosnika in izraba geotermalne energije sta dva različna sistema, posledično so potrebna tudi različna dovoljenja.

Izraba podtalnice

Za koriščenje podtalnice se izdela do 30 m globoka vrtina ali skoplje vodnjak. Večja globina je ekonomično vprašljiva, saj se porabi sorazmerno večji delež energije za črpanje vode. V vrtino se vstavijo cevi iz umetnih mas ali nerjavečega jekla. Vodo iz vrtine do toplotne črpalke črpa potopna črpalka, ki je vstavljena v samo vrtino. Poleg vrtine, iz katere črpamo vodo, je treba izdelati tudi ponikovalno vrtino, preko katere vodo vračamo nazaj v podtalnico. Ponikovalna vrtina mora biti od črpalne vrtine oddaljena vsaj 15 m in obvezno v smeri toka podtalnice. Kadar želimo izkoriščati podtalnico, moramo pridobiti dve vrsti dovoljenj:

  • dovoljenje za raziskavo podzemnih voda: na podlagi hidrogeoloških osnov se ga pridobi pred izvedbo vrtine;
  • dovoljenje za rabo podzemnih voda: pridobi se ga na podlagi črpalnega preizkusa, ki nam pove, koliko vode je na voljo;
  • v primeru, da je globina vrtine globlja od 30 m, je treba izdelati še rudarski projekt.

Izraba geotermalne energije

Pri geosondah ali vertikalnih zbiralnikih izkoriščamo toploto, ki je shranjena pod Zemljinim površjem. Vrtine so običajno globoke od 70 do 120 m, premer vrtine je približno 15 cm. Znotraj ene vrtine sta po dve cevi, dovodna in odvodna, povezani v zanko. Med dvema zankama je pri vgradnji prisotna tudi injektirna cev, skozi katero se vbrizgava poseben beton, ki po strditvi hkrati utrjuje geosonde in povečuje toplotno prevodnost same vrtine. Zbiralniki se nazadnje povežejo preko ustreznega razdelilnika s toplotno črpalko. Za izvedbo geosond je po trenutni zakonodaji treba izdelati rudarski projekt, s katerim se pridobi rudarsko dovoljenje za vrtine globje od 30 m.

Podrobnejši opis obeh sistemov si lahko preberete na spodnjih povezavah:

09.12.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog