Novice - Urejanje

novica

Svetloba v mansardi

Objavljeno dne 23.02.2010

Tako kot za rastline in živali, je svetloba bistvenega pomena tudi za človeka. V današnjem času, ko preživimo do 90 % svojega časa v zaprtih prostorih, bodisi v službi ali doma, pa je ustrezna naravna osvetlitev prostora še toliko bolj pomembna. Številne študije namreč dokazujejo, da naravna svetloba ugodno vpliva na človeka, saj vpliva na njegovo zdravje in počutje, poleg tega pa se poveča tudi njegova storilnost.

Mansarda s strešnimi okni
Kombinacija postavitve oken v dveh višinah vpliva na globinsko in bolj enakomerno osvetlitev prostora.

Mansarda je najvišje ležeči prostor v objektu in kot taka lahko zajame največ svetlobe. Razlog za to je predvsem v manjšem vplivu okolice na njeno osvetlitev, saj je njena višja lega, v primerjavi z nižjimi etažami, deležna manj vplivov senc, ki jih povzročajo okoliški objekt in rastlinstvo. Z višjo lego pa je mansarda deležna tudi večjega vidnega kota neba, kar pa pomeni tudi več svetlobe v prostoru.

Večino osvetlitve dobiva mansarda preko okenskih odprtin v strehi, imenovani tudi 5 fasada objekta. Njena poševna lega omogoča, da je vpadni kot svetlobe, ki prihaja v prostor preko strešnih oken, večji v primerjavi z etažami z vertikalnimi okenskimi odprtinami. Posebnost mansarde predstavlja tudi možnost odprtja prostora do slemena. To omogoča še dodatno postavitev okenskih odprtin višje proti slemenu, rezultat tega pa je še večja globinska in bolj enakomerna osvetlitev prostora.

Mansarda
S pravilno orientacijo in postavitvijo okenskih odprtin je prostor lahko hkrati osvetljen z južno sončno in z difuzno severno svetlobo.

Osvetlitev mansarde je rezultat različnih velikosti, števila in razporeditev okenskih odprtin. S postavitvijo enega večjega okna lahko dosežemo intenzivnejšo osvetlitev določene površine, kar je posebej zaželeno pri osvetljevanju delovnih površin. Enakomerno razporeditev svetlobe po celotnem prostoru dosežemo z razporeditvijo več manjših okenskih odprtin.

Otroška soba v mansardi
Po slovenskih predpisih naj bi bilo v prostorih 20% okenskih odprtin glede na tloris. To velja tudi za otroške sobe, saj otroci veliko svojega časa preživijo v njih.

Konstrukcija mansarde, ki je večinoma na obodu prostora, omogoča odprto zasnovan prostor, ki je tako lahko osvetljen preko okenskih odprtin na različnih strešinah. S tem je prostor lahko hkrati deležen direktne sončne svetlobe na jugu in difuzne severne svetlobe. V primeru orientacije mansarde v smer vzhod-zahod, pa je direktna sončna svetloba v prostoru lahko preko celega dneva.

Dnevna soba v masnardi
Pri izbiri zasteklitve za strešna okna je pozorno potrebno pogledati vse karakteristike in ne le U vrednost (toplotne izgube). Strešno okno je pozitiven gradbeni element, kar pomeni, da nam v hladnih jesenskih in zimskih dneh sončni žarki, ki posijejo v prostor dodatno ogrevajo prostor. Karakteristika, ki pove koliko posamezna zasteklitev prepušča sončne toplote je označena z g.

Ker ima mansarda zaradi svoje zasnove, možnost različne razporeditve strešnih oken, ki pomembno vplivajo na porazdelitev naravne svetlobe, je v fazi načrtovanja smiselna predhodna preveritev načrtovane naravne osvetlitve prostora. To se lahko preveri s programom Daylight Visualizer, ki lahko preveri svetlobne vrednosti v prostoru še preden je objekt zgrajen. Z njim lahko tako optimiziramo naravno osvetlitev prostora, kar se odrazi v boljši percepciji in počutju v prostoru, vpliva pa tudi na zmanjšanje porabe energije za umetno razsvetljavo.

Besedilo: Domen Pogorevc u.d.i.a.
Fotografije: Velux d.o.o.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog