Vprašanja - KopalniceKako velika naj bo greznica?

VPRAŠANJE:

Zanima me koliko mora biti velika greznica za 4 družinske člane, upoštevajoč da oddajajo sobe za goste (10 postelj), oziroma kje se dobijo podatki o dimenzioniranju greznic glede na kapacitete.

(damjana)


ODGOVOR:

V povprečju znaša poraba vode v gospodinjstvu 120 do 150 l na osebo na dan. To pomeni, da bi morala 4 članska družina greznico, ki ima volumen 10 m3, prazniti vsakih 16 – 21 dni. Tako pogosto praznjenje je potrebno, ker mora biti greznica nepropustna in nepretočna, kar zahteva Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov o­nesnaženja. Glede na to, da tudi oddajate sobe, bi verjetno bila dovolj velika greznica za vas prevelik strošek, saj morate upoštevati tudi strošek praznjenja, ki nikakor ni zanemarljiv.

Verjetno najprimernejša rešitev je biološka čistilna naprava iz katere lahko napravite iztok neposredno v vodotok ali pa v ponikanje. Stroški investicije so nekaj večji kot pri gradnji greznice, vendar se vam bodo hitro povrnili zaradi nižjih obratovalnih stroškov.

Za dodatne informacije o čistilni napravi se obrnite na podjetje Hidroinženiring d.o.o. na telefon (01) 560 3700 ali (02) 229 9080.

Poglejte si tudi članek Čiščenje odpadnih vod v malih čistilnih napravah.

04.11.2003 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog